תושבים יקרים!

ביוזמת משרד הפנים ובשיתוף הרשויות המקומיות, ניתן סיוע לאוכלוסיות זכאיות ברכישת מזון ומוצרים חיוניים באמצעות כרטיסים נטענים.

להלן הפנייה לאתר הארצי של המיזם:

https://govextra.gov.il/moin/tlush-mazon/home/doc/

באמות המידה נקבע כי הסיוע יוקצה למקבלי הנחה בארנונה בשיעור של מעל 70% לפי מבחן הכנסה ולאזרחים ותיקים המקבלים גמלת הבטחת הכנסה, בכפוף לנתונים הקיימים נכון לשנת 2020 במחלקות הגביה ברשויות המקומיות.

אוכלוסיות אלו יהיו זכאיות לכרטיסים נטענים לרכישת מזון ללא צורך בהגשת בקשה מיוחדת  והכרטיסים הנטענים יגיעו לבתיהם של הזכאים באמצעות שליחים.

בנוסף, כל מי תושב שאינו רשום ברשות מקומית כלשהי כמי שזכאי להנחה מארנונה כאמור לעיל רשאי להגיש לרשות המקומית בה הוא רשום במרשם האוכלוסין כתושב בקשה לפי טופס בקשה לצורך קביעת הזכאות לתווי מזון לפי אמות מידה לחלוקת תווי המזון.   

מצ"ב פניה לטופס בקשה לקביעת זכאות לתווי מזון לפי אמות מידה לחלוקת תלושי מזון:

https://tiktak.metropolinet.co.il/#!form/210192182479457/93

מצ"ב הפניה לטופס אישור העברת מידע - מיזם לביטחון תזונתי למשפחות מוחלשות:

https://tiktak.metropolinet.co.il/#!form/210191661697460/93

לרשות המקומית אין כל השפעה ו/או יכולת בקידום התהליך, לכן התושבים הזכאים מתבקשים להתאזר בסבלנות עד תחילת חלוקת הכרטיסים ע"י עמותת פיתחון לב שזכתה במכרז החלוקה.

בברכה,
מנהל הכספים
עיריית נוף הגליל