שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: מכרז פומבי 12/20 הקמת מרכז למידה בספריית מתנ"ס ברקוביץ - הודעה בדבר ביטול ו/או דחיית מועדים בהליכי המכרז קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 05/03/2020 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 01/20 הזמנה לתכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות בקרה, ניהול, שליטה ותשלום לחניוני היכל המשפט - נוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 05/03/2020 תאריך סגירת המכרז:

עבור לארכיון המכרזים