יעוד

  • הסדרה קניינית של נכסי העירייה וניהולם בהתאם להוראות הדין
  • ניהול מערכי הביטוחים של העירייה
  • גיוס משאבים - מעקב קולות קוראים והגשתם

 

תחומי אחריות

  • איתור מקורות מימון ממשלתיים וחוץ ממשלתיים והגשת בקשות לקבלת מענקים
  • הסדרה קניינית של נכסי עירייה לרבות הפקעות, חוזי חכירה מול רמ"י ורשם המקרקעין
  • הקצאת/השכרת מבני העירייה על פי דין
  • ניתוב וטיפול בתביעות נזיקיות המוגשות נגד העירייה לרבות מתן שירות שוטף לעו"ד חיצוניים המייצגים את העירייה
  • חידוש ופיקוח על ביטוחי העירייה וקשר ישיר מול חברות הביטוח השונות באירועי ביטוח

 

שעות קבלת קהל 

בתיאום מראש