ועדות העירייה – הרכבן ואיושן

(בסוגריים – מספר החברים נציגי הסיעות)

ועדת כספים:(7)

יו"ר הוועדה: מר רונן פלוט

מרכזת הוועדה: מר עדי מלכה

סיעה

חברים

כתובת

טל'/פל'

א

רונן פלוט

סביון 22/18

050-9006003

א

אלכס גדלקין

אלומה 3/4

052-4732331

ק

ד"ר שוכרי עוואדה

איריס 7/7

054-7442092

א

ברכה ברוב

עולש 3

052-2853874

 

ועדת מכרזים:(5)

מרכזת הועדה: גב' חנה ציסר

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

א

רוני ליקוורניק

תמר 4

054-6789012

א

דוד שינאן

השקמה 3/10

050-3322150

א

עירית שחר

יסמין 12/2

050-8870271

 א

אלה אידוב

מרגנית 5/2

050-3733801

ק

ד"ר ראיד גטאס

איריס 7/7

054-7442092

 

ביקורת (7)

מרכז הוועדה: מר ינון ביטון

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

טב

מנחם גנדל

התאנה 4/6

052-5127979

א

גלינה סליפקו

הפסגות 1/10

054-7671985

ק

ד"ר גטאס

איריס 7/7

054-7442092

א

סמיון ברון

אלומה 3/3

052-3628737

א

אלה אידוב

מרגנית 5/2

050-3733801

נציגי הסיעות הינם חברי מועצה בלבד

ועדת הנחות

מרכז הועדה: עדי מלכה

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

טב

מנחם גנדל

התאנה 4/6

052-5127979

ק

ד"ר שוכרי עוואדה

הגיא 36

052-4420634

 

בנוסף חברים – גזבר )עדי מלכה), מנהל מחלקת הרווחה (סלי ברקוביץ), מנהל מחלקת הגבייה (רומן שמעוני), יועמ"ש (עו"ד אולגה גורדון).

ועדת בטחון:(5)

מרכז הועדה: ארז אטיאס

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

א

רוני לילקוורניק

תמר 4

054-6789012

א

דוד שינאן

השקמה 3/10

050-3322150

א

סמיון ברון

אלומה 3/3

052-3628737

טב

משה נחשון

 

050-4443835

ק

חביב עודה

הכרמים 33/3

052-6498771

 

חברים נוספים – נציגי שר הביטחון, שר החינוך והתרבות והשר לביטחון פנים.

הנצחת נרצחי הטרור (5)

מרכז הוועדה: איריס בורמיל

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

א

אלי מלדסי

 

050-6264519

א

סלבה מדלר

 

054-9900477

א

ענת טובול

 

054-2438631

טב

מנחם גנדל

התאנה 4/6

052-5127979

חברים נוספים עפ"י חוק, 3 נציגי ציבור, 3 בני משפחות של נרצחי טרור-תושבי העיר.

חינוך (7)

מרכז הוועדה: ד"ר עינבל וינברג

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

א

רונן פלוט

סביון 22/18

050-9006003

א

מיטל כהן

לולב 56/2

050-7674357

א

אלכס גנטמן

ירדן 9/2

054-4859606

טב

מנחם גנדל

התאנה 4/6

052-5127979

ק

ד"ר שוכרי עוואדה

הגיא 36

052-4420634

נציגי בי"ס

מינה קליין

 

050-6282365

נציגי בי"ס

פאני נוימן

 

052-8601069

יו"ר מועצת תלמידים

עדי ברודצקי

 

052-5232904

נציג הסתדרות המורים

 

 

 

נציג ארגון המורים

 

 

 

נציג ועד הורים

אילנית קליינרמן

 

054-4477858

נציג מועצת העירונית

 

 

 

 

חברים נוספים עפ"י חוק: מנהל בית ספר יסודי או סגנו (בחירת הסת' המורים):

מנהל בי"ס על יסודי (בחירת ארגון המורים) נציג ועד הורים עירוני, יו"ר מועצת תלמידים עירונית.

נציגי הסיעות הינם חברי מועצה בלבד

איכות הסביבה (4)

מרכז הוועדה: יבגני קומרניצקי

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

א

 גלינה סליפקו

הפסגות 1/10

054-7671985

א

אלה אידוב

מרגנית 5/2

050-3733801

א

סמיון ברון

אלומה 3/3

052-3628737

נציג ציבור

 

 

 

נציג ציבור

 

 

 

ק

עו"ד לואי זריק

 

050-7535071

טב

מנחם גנדל

התאנה  4/6

052-5127979

 

חברים נוספים עפ"י חוק, מנהל איכות הסביבה בעירייה, 2 נציגי ציבור, נציג השר לאיכות הסביבה.

נציגי הסיעות הינם חברי מועצה בלבד

מאבק לנגע הסמים המסוכנים (5)

מרכז ועדה: יבגני קומורניצקי

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

א

מיטל כהן

לולב 56/2

050-7674357

א

רוני ליקוורניק

תמר 4

054-6789012

א

ברכה ברוב

עולש 3

052-2853874

נציג ציבור

סמי חזן

 

050-3668850

נציג ציבור

תמי הרשות למלחמה בסמים

 

052-4425556

מנהלת בי"ס תיכון שר"ת

מינה קליין

 

050-6282365

ק

ד"ר שוכר עוואדה

הגיא 36

052-4420634

ק

ד"ר ראיד גטאס

איריס 7/7

054-7442092

חברים נוספים עפ"י חוק: מנהל הרווחה, מנהל החינוך, 2 נציגי ציבור שיבחר ראש העיר

באישור המועצה, מנהל בית ספר על יסודי שימנה מנהל החינוך, נציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים שימנה מנכ"ל העירייה.

נציגי הסיעות הינם חברי מועצה בלבד

בטיחות בדרכים (5)

מרכז הוועדה: סבטלנה גרמן

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

א

אלכס גדלקין

אלומה 3/4

052-4732331

א

נורברט בלומנטל

 

052-2616056

א

ינוש פינקלסקו

 

054-4468221

נציג שר התחבורה

 

 

 

טב

מנחם גנדל

התאנה 4/6

052-5127979

ק

 סאיג נביה

 

050-5210172

חברים נוספים ע"י חוק: מהנדס העיר, מנהל החינוך, נציג שר התחבורה, נציגי גופים העוסקים בבטיחות בדרכים, נציגי שכונות, נציג השר לביטחון פנים.

קידום מעמד הילד

מרכז הוועדה: איריס בורמיל

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

א

נוריאל כהן

תבור 71/1

052-2695875

א

אלכס גנטמן

ירדן 9/2

054-4859606

א

דוד שינאן

השקמה 3/10

050-3322150

טב

מנחם גנדל

התאנה 4/6

052-5127979

ק

ד"ר שוכרי עוואדה

הגיא 36

052-4420634

מתנדב

דרור מילגרם

 

054-9050713

נציג ציבור

יעל

 

 

נציג ציבור

ענת עובדיה

 

052-2699643

יו"ר מועצת תלמידים

עדי ברודצקי

 

052-5232904

יו"ר ועד יישובי

אילנית קליינרמן

 

054-4477858

תנועת נוער

ערן אלטר

 

052-8513363

נציג משטרה

משה ויצמן

 

050-6273227

מנהל בי"ס

איילה זלינגר

 

050-6282902

 

קליטת עלייה (5)

מרכז הוועדה:  סבטלנה יעקובוביץ

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

א

ברכה ברוב

עולש 3

052-2853874

א

אלה אידוב

מרגנית 5/2

050-3733801

א

גלינה סליפקו

הפסגות 1/10

054-7671985

א

אלכס גנטמן

ירדן 9/2

054-4859606

טב

אורי ליפשיץ

 

052-6224454

חברי הועדה יבחרו או מבין חברי המועצה או מקרב הציבור.

מיגור אלימות

רכזת הוועדה:  איריס בורמיל

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

א

גלינה סליפקו

הפסגות 1/10

054-7671985

א

יוסי דוד

 

 

א

רוני ליקוורניק

תמר 4

054-6789012

נציג משטרה

דותן ס.מת"ח

 

050-6272266

עו"ס

תרז זייתון

 

053-6520063

ק

סנסס להב

 

052-4532400

ק

סאלי עווד עספור

 

050-8642235

 

נוער וצעירים (5)

מרכז הוועדה: מירב אמויאל ששון

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

א

 אלכס גנטמן

ירדן 9/2

054-4859606

א

דוד שינאן

השקמה 3/10

050-3322150

א

מיטל כהן

לולב 56/2

050-7674357

א

עירית שחר

יסמין 12/2

050-8870271

ק

חביב עודה

הכרמים 33/3

052-6498771

 

חברים נוספים עפ"י חוק: מנהל החינוך, מנהל הרווחה, מנהל בי"ס, נציג ארגון המורים העל יסודיים, נציג הסתדרות המורים, יו"ר מועצת התלמידים העירונית, יו"ר ועד הורים עירוני, מפקד תחנת המשטרה

נציגי הסיעות הינם חברי מועצה בלבד

שימור אתרים (5)

מרכז הוועדה: סבטלנה גרמן

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

א

דוד שינאן

השקמה 3/10

050-3322150

א

ענת טובול

 

054-2438631

א

אינסה שיכמן

 

052-5557175

ק

תאמר חורר

 

052-8695965

טב

מנחם גנדל

התאנה 4/6

052-5127979

נציגי הסיעות הינם חברי מועצה בלבד

קידום מעמד האשה (7)

מרכז הוועדה:  איריס בורמיל

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

א

עירית שחר

יסמין 12/2

050-8870271

א

אילנית קליינרמן

 

054-4477858

א

ברכה ברוב

עולש 3

052-2853874

טב

ליאור לוינגר

 

053-3328863

ק

למיס מוסא

 

050-2178626

 

קשרי חוץ (5)

מרכז הוועדה: חוה בכר

סיעה

חברים

כתובת

טל'/פל'

א

אלה אידוב

מרגנית 5/2

050-3733801

א

מדי בייר

 

052-8369306

א

יסמין איבגי

 

050-7864439

א

נורברט בלומנטל

 

052-2616056

טב

משה נחשון

 

050-4443805

 

רווחה (7)

מרכז הוועדה: איריס בורמיל

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

א

נוריאל כהן

תבור 71/1

052-2695875

א

אלכס גנטמן

ירדן 9/2

054-4859606

ק 

חביב עודה

הכרמים 33/3

052-6498771

א

מנחם גנדל

התאנה 4/6

052-5127979

א

דוד שינאן

השקמה 3/10

050-3322150

 

תיירות (5)

מרכז הוועדה: מיכאל מזאוי

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

א

אלה אידוב

מרגנית 5/2

050-3733801

א

דוד יוסף

 

052-2792112

א

אמירן יעקובי

 

052-2374746

טב

מתאל בן גיגי

 

052-3761847

ק

חליל אבו ליל

 

052-6993087

 

ועדת שפ"ע 5

מרכז הוועדה: יניב הרוש

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

ק

ד"ר שוכרי עוואדה

הגיא 36

052-4420634

א

אמירן יעקובי

 

052-2374746

א

סופה אקסנוב

 

054-6867305

א

יסמין איבגי

 

050-7864439

א

יאנוש פינקלסקו

 

054-4468221

 

שמות (5)

מרכז הוועדה: ראש מינהל עירוני – לאה ספיר

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

א

 עירית שחר

יסמין 12/2

050-8870271

א

אלה אידוב

מרגנית 5/2

050-3733801

א

ורמוט ישראל

 

052-3678209

ק

סלים חורי

 

050-7262463

טב

מנחם גנדל

התאנה 4/6

052-5127979

 

שרותי דת (5)

מרכז הוועדה: שלמה איבגי

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

טב

מנחם גנדל

התאנה 4/6

052-5127979

א

מיטל כהן

לולב 56/2

050-7674357

א

גרשון ברלין

 

052-7156060

א

סבג איציק

 

052-3536816

א

שמואל ברוכטה

 

053-7430770

 

תעשייה (5)

מרכז הוועדה: סרגיי זלוטניק

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

ק

ד"ר גטאס ראיד

הגיא 36

052-4420634

א

קורקטין אריה

 

050-5231573

א

אלימלך טל

 

054-9980482

א

יונה אוחנה

 

052-6486666

טב

עזרא רענן

 

052-6071100

 

יקירי נוף הגליל (5)

מרכז הוועדה: חוה בכר

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

א

ברכה ברוב

עולש 3

052-2853874

א

אלכס גנטמן

ירדן 9/2

054-4859606

א

רוני גליקוורניק

תמר 4

054-6789012

טב

מנחם גנדל

התאנה 4/6

052-5127979

ק

ד"ר שוכרי עוואדה

הגיא 36

052-4420634

 

תחבורה (5)

מרכז הוועדה: מהנדסת תחבורה סבטלנה גרמן

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

א

אלכס גדלקין

אלומה 3/4

052-4732331

א

יוסי דרוסקין

 

052-3678994

א

חרמון וקס

 

050-7747003

טב

מתנאל בן גיגי

 

052-3761847

ק

רושדי סלאימה

 

054-8302088


תרבות (5)

מרכז הוועדה: רדה ריינס

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

א

דוד שינאן

השקמה 3/10

050-3322150

א

סופה אקסנוב

 

054-6867305

א

גלינה סליפקו

הפסגות 1/10

054-7671985

ק

יאמן רוק

 

052-3746547

טב

מתנאל בן גיגי

 

052-3761847

 

קידום עסקים (5)

מרכז הוועדה: רומן שמעוני

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

א

סמיון ברון

אלומה 3/3

052-3628737

א

עירית שחר

יסמין 12/2

050-8870271

א

יעקב אקסנוב

 

054-8033806

ק

עספור סלים

 

052-5717909

 

חיסכון באנרגיה (5)

מרכז הוועדה: יבגני קומרניצקי

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

ק

עודה חביב

הכרמים 33/3

052-6498771

א

יוסי דוד

 

052-2792112

א

ענת טובול

 

054-2438631

א

ורמוט ישראל

 

052-3678209

א

יעקב אקסנוב

 

054-8033806

 

נגישות

מרכז הוועדה: שימי רביב

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

א

דוד שינאן

השקמה 3/10

050-3322150

א

נוריאל כהן  

תבור 71/1

052-2695875

א

שרייר ראובן

 

054-5508101

ק

סאוסן חאמד

 

052-5330131

ק

ד"ר חליל בקלה

 

054-7508574

 

ספורט (5)

מרכז הוועדה: רועי כהן

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

א

סמיון ברון

אלומה 3/3

052-3628737

א

אלי מלדסי

 

050-6264519

א

נורברט בלומנטל

 

052-2616056

א

יוסי דרוסקין

 

052-3678994

ק

תאמר נג'אר

 

052-4610633

 

וועדת התיישבות

מרכז הוועדה:  חיים עזרן

סיעה

חברים

כתובת

טל'/פל'

 א

 מיטל כהן

לולב 56/2

050-7674357

 א

 נוריאל כהן

תבור 71/1

052-2695875

 א

אלכס גדלקין

אלומה 3/4

052-4732331

א

אמירן יעקובי

 

052-2374746

טב

מתנאל בן גיגי

 

052-3761847

 

תעסוקה

רכזת הוועדה:  לדה איסקייב

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

א

מיטל כהן

לולב 56/2

050-7674357

א

ענת טובול

 

054-2438631

א

אמירן יעקובי

 

052-2374746

א

שמידר לביא

 

052-4440888

ק

חוסאם חורי

 

050-7320745

 

ועדה לבחירת עובדים בכירים

רכזת הוועדה: לאה ספיר

סיעה חברים כתובת טל'/פל'

א

רונן פלוט

סביון 22/18

050-9006003

ק

ד"ר שוכרי עוואדה

הגיא 36

052-4420634

 

בריאות

רכזת הוועדה: עדיה וקשטיין

סיעה חברים כתובת טל'/פל'

ק

ד"ר שוכרי עוואדה

הגיא 36

052-4420634

א

ברונשטיין קורנל

 

050-5679978

א

אלי מלדסי

 

050-6264519

א

טל אלימלך

 

054-9980482

א

נורבט בלומנטל

 

052-2616056

 

ערר

מרכז הוועדה: עו"ד אולגה גורדון

סיעה

חברים

כתובת

טל/פל'

א

ישראל ורמוט

 

052-3678209

א

וקס חרמון

 

050-7747003

א

 

 

 

טב

 

 

 

ק