מגרשי משחקים נגישים

 • גנות
 • דליה פינת כביש 10
 • גן סיוון
 • דליה הגומא
 • גן משחקים גלעד
 • דרך אריאל שרון
 • יקינטון/אלומה
 • רימון
 • דליה/כביש 10
 • חצב/חרוד/יזרעאל 20
 • עצמון/מירון
 • ברוש פינת תירוש
 • גן דוד
 • עטרה