יעוד

ניהול פארק תעשייה " ציפורית" מול היזמים הקיימים והפוטנציאלים, הרשות המקומית ומשרדי הממשלה.

שיווק פארק התעשייה ציפורית, ניהול ותחזוקה , קידום ופיתוח פארק התעשייה ציפורית.

 

תחומי אחריות

  • ליווי היזמים במגעם עם רשויות השלטון בתהליך הקצאת המגרשים והקמת המפעל.
  • הצגת עמדת מנהלת פארק התעשייה באשר להקצאת קרקע ליזם בפטור ממכרז בפני משרד הכלכלה.
  • ייזום וגיבוש תכניות לשיפור אזור פארק התעשייה ויישומן
  • תאום פעולות הנדסיות ואחרות של היזמים, של הרשות המקומית ושל כל גורם אחר הפעיל בשטח
  • עבודה הן עם גופים פרטיים והן עם גופים ממשלתיים
  • עבודה אינטגרטיבית בסוגיות רב- תחומיות ראייה מערכתית ורב מגזרית ויצירת שיתופי פעולה מורכביםיכולת בניית תהליכים ארוכי טווח

 

שעות קבלת קהל 

בתאום מראש

 

טבלת אנשי קשר - אגף תעשייה
اللاسم المنصب قم الهاتف هاتف نقال بريد الكتروني
סרגיי זלוטניק מנהל 46057400 053-7685293 [email protected]
ויקי דולגוב מזכירה 04-6057400 [email protected]