יעוד

מבקר העירייה פועל מכוח פקודת העיריות המגדירה את תפקידיו ואת דרכי עבודתו: לבדוק אם פעולות העירייה נעשו כדין בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון. 

 

תחומי אחריות

  • לבדוק אם פעולות העירייה וכל  גוף עירוני מבוקר*, לרבות פעולות לפי חוק תכנון והבניה,  התשכ"ה - 1965, נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון.
  • לבדוק את פעילות עובדי העירייה.
  • לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
  • לבקר את הנהלת חשבונות העירייה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העירייה ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.
  • לבדוק אם תוקנו הליקוים שעליהם הצביע מבקר העירייה או מבקרים חיצונים אחרים.
  • בדיקת תלונות הציבור.

*גוף עירוני מבוקר- המועצה הדתית, התאגידים וכן כל גוף נתמך או מתוקצב למעלה מ- 10% מתקציבו ו/או גוף אשר העירייה משתתפת בהתנהלותו.

 

שעות קבלת קהל

בתיאום מראש בלבד.

 

טבלת אנשי קשר - מבקר העירייה
اللاسم المنصب قم الهاتف هاتف نقال بريد الكتروني
רן ליאון מבקר העירייה 04-6478817 [email protected]

 

קישורים והפניות

למעבר לעמוד הגשת תלונה למבקר העירייה לחץ כאן

למעבר לדוחות הביקורת לחץ כאן