שם

סיעה

אימייל

רונן פלוט

נצרת עילית החדשה

[email protected]

עירית שחר

נצרת עילית החדשה

[email protected]

רון ליקוורניק

נצרת עילית החדשה

[email protected]

גדלקין אלכסנדר

נצרת עילית החדשה

[email protected]

סליפקו גלינה

נצרת עילית החדשה

[email protected]

ברוב ברכה

נצרת עילית החדשה

[email protected]

ד"ר עואדה שוכרי

דו קיום

[email protected]

ד"ר גטאס ראיד

דו קיום

[email protected]

עודה חביב

דו קיום

[email protected]

מיטל כהן

נצרת עילית החדשה

[email protected]

דוד שינאן

נצרת עילית החדשה

[email protected]

נוריאל כהן

נצרת עילית החדשה

 

אלכס גנטמן

נצרת עילית החדשה

[email protected]

אלה אידוב

נצרת עילית החדשה

[email protected]

מנחם גנדל

הבית היהודי

[email protected]

גופמן אלכסנדר

נצרת עילית החדשה

פקס בבית-04-6566333

פקס-077-3088044

[email protected]

ברון סמיון

נצרת עילית החדשה

פקס-04-6083493