צווי ארנונה
צווי ארנונה קובץ קובץ נגיש
צו הטלת הארנונה לשנת 2021 צפייה  צפייה 
צו הטלת הארנונה לשנת 2020 צפייה צפייה
מכתב לתושב: בקשה לאישור שינוי
סיווג/תת סיווג ו/או העלאה/הפחתה חריגה בארנונה לשנת 2019
- צפייה
צו הטלת ארנונה לשנת 2019 צפייה צפייה
צו הטלת ארנונה לשנת 2018 צפייה צפייה
צו הטלת ארנונה לשנת 2017  צפייה -
צו הטלת ארנונה לשנת 2016 צפייה -
צו הטלת ארנונה לשנת 2015 - צפייה
צו הטלת ארנונה לשנת 2014 צפייה -
צו הטלת ארנונה לשנת 2013 - צפייה
צו הטלת ארנונה לשנת 2012 - צפייה
צו הטלת ארנונה לשנת 2011 - צפייה
צו הטלת ארנונה לשנת 2010 צפייה -