שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 11/21 רכישה, אספקה והתקנה של מערכת פלטפורמה אפליקטיבית לעידוד אורח חיים בריא עבור עיריית בנוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 27/04/2021 תאריך סגירת המכרז: 13/05/2021
שם המכרז: מכרז כ"א חיצוני 52/21 לתפקיד עו"ס לטיפול בנפגעי התמכרויות קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 27/04/2021 תאריך סגירת המכרז: 11/05/2021
שם המכרז: מכרז כח אדם חיצוני מס' 50/21 לתפקיד קניין/ית קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 21/04/2021 תאריך סגירת המכרז: 05/05/2021
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 48/21 לתפקיד עו"ס/ית אזרחים ותיקים (ניצולי שואה) קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 20/04/2021 תאריך סגירת המכרז: 04/05/2021
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 47/21 לתפקיד פקח/ית חנייה וחוקי עזר קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 20/04/2021 תאריך סגירת המכרז: 04/05/2021
שם המכרז: מכרז כ''א מס' 46/21 חיצוני לתפקיד מפקח/ת רישוי עסקים קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 20/04/2021 תאריך סגירת המכרז: 04/05/2021
שם המכרז: הארכת מועד הגשה למכרז פומבי 10/21 – לביצוע טיפול יערני להקטנת רגישות לאירועי שריפה בשטחי עיריית נוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 18/04/2021 תאריך סגירת המכרז: 05/05/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 15/21: השכרת קיוסקים באצטדיון העירוני ע"ש גרין בנוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 14/04/2021 תאריך סגירת המכרז: 09/05/2021
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 40/21 לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת קהילתי, שיקום שכונות קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 08/04/2021 תאריך סגירת המכרז: 12/04/2021
שם המכרז: מכרז פנימי/חיצוני שמספרו 43/21 לתפקיד מנהל מחלקת רכש ואספקה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 06/04/2021 תאריך סגירת המכרז: 25/04/2021
שם המכרז: קול קורא להשתתפות נציגי ציבור בוועדות בחינה למכרזי כח אדם קטגוריה: קול קורא סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 06/04/2021 תאריך סגירת המכרז: 30/04/2021
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני 44/21 לתפקיד עובד/ת מינהל וזכאות קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 06/04/2021 תאריך סגירת המכרז: 20/04/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 10/21 לביצוע טיפול יערני להקטנת רגישות לארועי שריפה בשטחי עיריית נוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 05/04/2021 תאריך סגירת המכרז: 05/05/2021
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 38/21 לתפקיד מהנדס/ת תנועה וכבישים קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 29/03/2021 תאריך סגירת המכרז: 12/04/2021
שם המכרז: מכרז כח אדם חיצוני מס' 37/21 לתפקיד מהנדס/ת הנדסאי/ת ביצוע קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 29/03/2021 תאריך סגירת המכרז: 12/04/2021
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 42/21 מנהל/ת מחלקת הנוער ברשות קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 29/03/2021 תאריך סגירת המכרז: 12/04/2021
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 39/21 לתפקיד עו"ס/ית אזרחים ותיקים (ניצולי שואה) קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 29/03/2021 תאריך סגירת המכרז: 12/04/2021
שם המכרז: מכרז מס' 36/21 לתפקיד פרויקטור/ית לעידוד עלייה לעולי בני מנשה בשפת מיזו קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 24/03/2021 תאריך סגירת המכרז: 07/04/2021
שם המכרז: החברה לפיתוח נוף הגליל בע"מ הזמנה מס' 02/21 להגיש הצעות למתן שירותי אבטחה פיזית וחמושה (שמירה, אבטחה וסדרנות) לפארק אלון (בהקמה) לתקופה קצובה וזמנית בת 6 חודשים ו/או עד לסיום הליכי מכרז קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 22/03/2021 תאריך סגירת המכרז: 11/04/2021
שם המכרז: קול קורא לתפקיד פועל אחזקה כללי קטגוריה: קול קורא סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 22/03/2021 תאריך סגירת המכרז: 26/03/2021
שם המכרז: פומבי 49/20 - קבלת זכות חסות/מיתוג (Naming right)  אצטדיון הכדורגל העירוני בנוף הגליל - הארכת מועד הגשה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 15/03/2021 תאריך סגירת המכרז: 08/04/2021
שם המכרז: פומבי 7/21 – הארכת מועד הגשה מכרז עבור השכרת קיוסקים באצטדיון ע"ש גרין בנוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 15/03/2021 תאריך סגירת המכרז: 08/04/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 3/21 אספקה והתקנה של ציוד עבור מכון העתקות ודפוס דיגיטאלי - מסמך הבהרה מס' 1 קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 15/03/2021 תאריך סגירת המכרז: 18/03/2021
שם המכרז: קול קורא להשתתפות נציגי ציבור בוועדות בחינה למכרזי כח אדם קטגוריה: קול קורא סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 15/03/2021 תאריך סגירת המכרז: 26/03/2021
שם המכרז: פומבי 49/20 - הארכת מועד הגשה עבור קבלת זכות חסות/מיתוג (Naming right)  אצטדיון הכדורגל העירוני בנוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 15/03/2021 תאריך סגירת המכרז: 08/04/2021
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 33/21 לתפקיד פקח/ית חנייה וחוקי עזר קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 11/03/2021 תאריך סגירת המכרז: 25/03/2021
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני 32/21 לתפקיד מפקח/ת רישוי עסקים קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 11/03/2021 תאריך סגירת המכרז: 25/03/2021
שם המכרז: מכרז כ"א חיצוני 35/21 לתפקיד עו"ס לטיפול בנפגעי התמכרויות קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 11/03/2021 תאריך סגירת המכרז: 28/03/2021
שם המכרז: קול קורא מס' 04/21 הזמנה להגיש הצעות למתן שירותי ייעוץ ו/או לניהול והפעלת מתחם הפלנטריום בפארק אלון- נוף הגליל (בהקמה) המזמינה- החברה לפיתוח נוף הגליל בע"מ קטגוריה: קול קורא סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 09/03/2021 תאריך סגירת המכרז: 25/03/2021
שם המכרז: קול קורא 05/21 לקבלת זיכיון להצבת והפעלת משאי ות מזון (Tracks-Food) בפארק אלון (בהקמה) – נוף הגליל במהלך שנת 2021 קטגוריה: קול קורא סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 09/03/2021 תאריך סגירת המכרז: 25/03/2021
שם המכרז: החברה לפיתוח נוף הגליל בע"מ קול קורא 06/21 להפקת אירועים קטנים להקמת מתקני שעשועים והפעלת אטרקציות בפארק העירוני "אלון" (בהקמה) - נוף הגליל קטגוריה: קול קורא סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 09/03/2021 תאריך סגירת המכרז: 25/03/2021
שם המכרז: קול קורא 03/21 לקבלת זיכיון להצבת והפעלת דוכנים לממכר שתיה, מזון, עגלות קפה צעצועים ואביזרים לילדים בפארק אלון (בהקמה) במהלך שנת 2021 קטגוריה: קול קורא סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 09/03/2021 תאריך סגירת המכרז: 25/03/2021
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' מגשר/ת חינוכי בין תרבותי לדוברי שפות בני מנשה: קוקית או מיז'ו קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 08/03/2021 תאריך סגירת המכרז: 23/03/2021
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 31/21 לתפקיד מנהל/ת תפעול הוועדה המקומית לתכנון ובנייה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 08/03/2021 תאריך סגירת המכרז: 23/03/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 3/21 אספקה והתקנה של ציוד עבור מכון העתקות ודפוס דיגיטלי בנוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 03/03/2021 תאריך סגירת המכרז: 18/03/2021
שם המכרז: מכרז כ''א פנימי חיצוני מס' 29/21 לתפקיד מזכיר/ה בית ספר קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 02/03/2021 תאריך סגירת המכרז: 17/03/2021
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 27/21 לתפקיד פרויקטור/ית לעידוד עלייה (נגב גליל) לעולים מצרפת קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 02/03/2021 תאריך סגירת המכרז: 17/03/2021
שם המכרז: מכרז כ"א חיצוני מס' 26/21 לתפקיד עו"ד ממונה תחום מכרזים וחוזים קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 02/03/2021 תאריך סגירת המכרז: 17/03/2021
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 25/21 לתפקיד עובד/ת מינהל וזכאות קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 24/02/2021 תאריך סגירת המכרז: 11/03/2021
שם המכרז: קול קורא 02/21 הזמנה להגיש הצעות להיכלל במאגר היועצים של החברה למתן שירותי ם בתחום הנוי- אדריכלות נוף - גינון ופיתוח המזמינה- החברה לפיתוח נוף הגליל בע"מ קטגוריה: קול קורא סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 23/02/2021 תאריך סגירת המכרז: 16/03/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 8/21 לביצוע עבודות הקמת אצטדיון רובד נוער בשטח השיפוט של עיריית נוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 22/02/2021 תאריך סגירת המכרז: 18/03/2021
שם המכרז: הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לרכישת עגלה נגררת מחולקת לתאים קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 22/02/2021 תאריך סגירת המכרז: 10/03/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס 4/21 ביצוע עבודות להקמת חלקות קבורה בבית העלמין בנוף הגליל – שער ד' שלב א' קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 18/02/2021 תאריך סגירת המכרז: 25/03/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 7/21 השכרת קיוסקים באצטדיון העירוני ע"ש גרין בנוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 18/02/2021 תאריך סגירת המכרז: 08/04/2021
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 23/21 לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת קהילתי, שיקום שכונות קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 16/02/2021 תאריך סגירת המכרז: 02/03/2021
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 22/21 לתפקיד עו"ס/ית אזרחים ותיקים (ניצולי שואה) קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 16/02/2021 תאריך סגירת המכרז: 02/03/2021
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 21/21 לתפקיד מהנדס/ת תנועה וכבישים קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 16/02/2021 תאריך סגירת המכרז: 02/03/2021
שם המכרז: מכרז כח אדם חיצוני מס' 20/21 לתפקיד מהנדס/ת הנדסאי/ת ביצוע קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 16/02/2021 תאריך סגירת המכרז: 02/03/2021
שם המכרז: מכרז כ''א פנימי/חיצוני מס' 17/21 לתפקיד מנהל/ת אגף החינוך קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 16/02/2021 תאריך סגירת המכרז: 02/03/2021
שם המכרז: קול קורא – לתפקיד מתמחה במחלקה המשפטית קטגוריה: קול קורא סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 16/02/2021 תאריך סגירת המכרז: 02/03/2021
שם המכרז: הבהרה - מכרז פומבי מס' 63/20 - לבחירת גורם לניהול והפעלת שני בתי ספר על-יסודיים – אורט שרת ואורט יגאל אלון קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 16/02/2021 תאריך סגירת המכרז: 21/02/2021
שם המכרז: החברה לפיתוח נוף הגליל בע"מ קול קורא 01/21 להפקת אירועים בינוניים וגדולים באמפיתיאטרון אשר בפארק אלון – נוף הגליל (בהקמה) קטגוריה: קול קורא סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 15/02/2021 תאריך סגירת המכרז: 11/03/2021
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 18/21 לתפקיד מנהל/ת מחלקת שומה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 14/02/2021 תאריך סגירת המכרז: 28/02/2021
שם המכרז: קול קורא הודעה על כוונה להתקשר עם רמבל בע"מ לצורך הספקת והפעלת מערכת דיגיטלית לעידוד אורח חיים בריא בנוף הגליל קטגוריה: קול קורא סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 10/02/2021 תאריך סגירת המכרז: 25/02/2021
שם המכרז: מכרז חיצוני מס' 02/21 לחברה לפיתוח נוף הגליל בע"מ דרוש מפעיל מערכות השקיה ומים ברחבי העיר נוף הגליל קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 10/02/2021 תאריך סגירת המכרז: 22/02/2021
שם המכרז: מכרז מס' 65/20: ביצוע עבודת חפירות וגילוי קברים בבית העלמין בנוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 09/02/2021 תאריך סגירת המכרז: 18/02/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 65/20 - מסמך הבהרה מס' 1 קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 09/02/2021 תאריך סגירת המכרז: 18/02/2021
שם המכרז: קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 04/02/2021 תאריך סגירת המכרז: 25/02/2021
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 13/21 לתפקיד פרויקטור לעידוד עלייה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 04/02/2021 תאריך סגירת המכרז: 18/02/2021
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 15/21 מגשר חינוכי בין תרבותי לדוברי שפות בני מנשה: קוקית או מיז'ו קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 04/02/2021 תאריך סגירת המכרז: 18/02/2021
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 16/21 לתפקיד פרויקטור לעידוד עלייה לעולים דוברי רוסית קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 04/02/2021 תאריך סגירת המכרז: 18/02/2021
שם המכרז: מכרז מס' 01/21 מנהל אגף פרויקטים- פרויקטור ומנהל תחום מאגר היועצים קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 03/02/2021 תאריך סגירת המכרז: 15/02/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 1/21 למתן שירותי תכנון מרכז לוגיסטי - נוף הגליל, כולל צוות יועצים קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 03/02/2021 תאריך סגירת המכרז: 01/03/2021
שם המכרז: הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לשכירות נכס לצורך שימוש כטיפת חלב קטגוריה: קול קורא סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 28/01/2021 תאריך סגירת המכרז: 16/02/2021
שם המכרז: מכרז כ"א חיצוני מס' 8/21 לתפקיד מהנדס/ת הנדסאי/ת ביצוע קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 27/01/2021 תאריך סגירת המכרז: 07/02/2021
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 7/21 לתפקיד מהנדס/ת תנועה וכבישים קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 27/01/2021 תאריך סגירת המכרז: 07/02/2021
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 6/21 לתפקיד מפקח/ת בכיר/ה (חוקר/ת) לתכנון ובניה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 27/01/2021 תאריך סגירת המכרז: 07/02/2021
שם המכרז: הזמנה להגיש בקשה להיכלל במאגר קבלני פינוי פסולת בניין ברחבי העיר נוף הגליל לאספקת מכולות ולמתן שירותי הובלה, פינוי והטמנת פסולת בניין - הזמנה מס' 01/21 קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 27/01/2021 תאריך סגירת המכרז: 18/02/2021
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 04/21 לתפקיד מלווה בהסעות לתלמידים מוגבלים קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 24/01/2021 תאריך סגירת המכרז: 07/02/2021
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני 3/21 לתפקיד מפקח/ת רישוי עסקים קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 24/01/2021 תאריך סגירת המכרז: 07/02/2021
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 02/21 לתפקיד פקח/ית חנייה וחוקי עזר קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 24/01/2021 תאריך סגירת המכרז: 07/02/2021
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 5/21 לתפקיד סייע/ת מחליפ/ה קבוע/ה בגן ילדים קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 24/01/2021 תאריך סגירת המכרז: 07/02/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 67/20 לביצוע טיפול יערני להקטנת רגישות לארועי שריפה בשטחי עיריית נוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 19/01/2021 תאריך סגירת המכרז: 11/02/2021
שם המכרז: מכרז כ''א פנימי/חיצוני מס' 01/21 לתפקיד מנהל/ת תפעול הוועדה המקומית לתכנון ובנייה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 13/01/2021 תאריך סגירת המכרז: 28/01/2021
שם המכרז: מצ''ב מכרז כ''א פנימי/חיצוני מס' 90/20 לתפקיד פרוייקטור לעידוד עלייה לעולי בני מנשה בשפה הקוקית קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 11/01/2021 תאריך סגירת המכרז: 25/01/2021
שם המכרז: מכרז כ''א פנימי חיצוני מס' 91/20 לתפקיד פרויקטור לעידוד עלייה לעולי בני מנשה בשפת מיזו קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 11/01/2021 תאריך סגירת המכרז: 25/01/2021
שם המכרז: הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה להקמה והפעלה של מתחם נינג'ה קטגוריה: קול קורא סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 07/01/2021 תאריך סגירת המכרז: 19/01/2021
שם המכרז: הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לשימוש במגרש האימונים באצטדיון העירוני ע"ש גרין בנוף הגליל קטגוריה: קול קורא סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 07/01/2021 תאריך סגירת המכרז: 16/02/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 49/20 לקבלת זכות חסות/מיתוג (Naming right) באצטדיון הכדורגל העירוני בנוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 30/12/2020 תאריך סגירת המכרז: 15/02/2021
שם המכרז: מכרז כ''א פנימי חיצוני 87/20 לתפקיד מפקח/ת רישוי עסקים קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 28/12/2020 תאריך סגירת המכרז: 01/01/2021
שם המכרז: מכרז כ''א פנימי/חיצוני מס' 88/02 לתפקיד מפקח/ת בכיר/ה (חוקר/ת) לתכנון ובניה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 28/12/2020 תאריך סגירת המכרז: 11/01/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 63/20 - לבחירת גורם לניהול והפעלת שני בתי ספר על-יסודיים – אורט שרת ואורט יגאל אלון קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 27/12/2020 תאריך סגירת המכרז: 21/02/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 56/20 למתן שירותים לניהול, תאום ופיקוח צמוד על ביצוע עבודות תכנון, בינוי ופיתוח בית העלמין - נוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 27/12/2020 תאריך סגירת המכרז: 17/01/2021
שם המכרז: מכרז כ''א פנימי/חיצוני מס' 81/20 מנהל/ת מחלקת הנוער ברשות קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 23/12/2020 תאריך סגירת המכרז: 06/01/2021
שם המכרז: מכרז כ''א פנימי/חיצוני מס' 82/20 לתפקיד מהנדס/ת תנועה וכבישים קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 23/12/2020 תאריך סגירת המכרז: 06/01/2021
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 83/20 לתפקיד פקח/ית חנייה וחוקי עזר קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 23/12/2020 תאריך סגירת המכרז: 06/01/2021
שם המכרז: מכרז כח אדם חיצוני מס' 84/20 לתפקיד מהנדס/ת הנדסאי/ת ביצוע קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 23/12/2020 תאריך סגירת המכרז: 06/01/2021
שם המכרז: מכרז כ''א פנימי/חיצוני מס' 85/20 לתפקיד פרויקטור לעידוד עלייה לעולים מצרפת קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 23/12/2020 תאריך סגירת המכרז: 06/01/2021
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 86/20 לתפקיד מלווה בהסעות לתלמידים מוגבלים קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 23/12/2020 תאריך סגירת המכרז: 06/01/2021
שם המכרז: מכרז פומבי 63/20: לבחירת גורם לניהול והפעלת שני בתי ספר על יסודיים – אורט שרת ואורט יגאל אלון קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 21/12/2020 תאריך סגירת המכרז: 19/01/2021
שם המכרז: מכרז פומבי 62/20 למתן שירותי מנהל תפעול הוועדה המקומית בעיריית נוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 06/12/2020 תאריך סגירת המכרז: 21/12/2020
שם המכרז: הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לרכישת משאית דחס לאיסוף אשפה קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 06/12/2020 תאריך סגירת המכרז: 15/12/2020
שם המכרז: מכרז כ''א פנימי/חיצוני מס' 79/20 לתפקיד מנהל/ת מחלקת קידום ורישוי עסקים קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 01/12/2020 תאריך סגירת המכרז: 16/12/2020
שם המכרז: מכרז פומבי 61/20 למתן שירותי תכנון שדרוג בתי ספר קיימים בנוף הגליל לעמידה ברעידת אדמה כולל צוות יועצים קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 30/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 20/12/2020
שם המכרז: מכרז פומבי 60/20 לרכישה של גנרטור קבוע בפארק אלון - נוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 30/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 10/12/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 59/20 למתן שירותי ייעוץ משפטי ולטיגציה בתחום הנזיקין לעיריית נוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 30/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 15/12/2020
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 78/20 לתפקיד סייע/ת מחליפ/ה קבוע/ה בגן ילדים קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 25/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 09/12/2020
שם המכרז: מס' המכרז: פומבי 58/2020 מתן שירותים לאגף ההכנסות והגבייה, ושירותי ניהול מערך החניה והפקוח באגף ההכנסות והגבייה לעיריית נוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 24/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 06/12/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 57/20 מתן שירותי הנהלת חשבונות וחשבות שכר לעיריית נוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 23/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 06/12/2020
שם המכרז: איתור עובדים מחליפים על פי קריאה וממלאי מקום למלווים/ות בחינוך המיוחד ולסייעים/ות בהתאם לצורך במוסדות החינוך קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 19/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 19/05/2021
שם המכרז: הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לרכישת משאית דחס לאיסוף אשפה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 15/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 01/12/2020
שם המכרז: הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לרכישת מכולות אשפה בגודל 4.5 קוב קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 15/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 24/11/2020
שם המכרז: הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לרכישת כלובים קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 15/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 24/11/2020
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 72/20 לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת משטרה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 10/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 25/11/2020
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 75/20 לתפקיד עו"ס נוער וצעירים במצוקה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 10/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 25/11/2020
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 73/20 לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת משפחה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 10/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 25/11/2020
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 74/20לתפקיד עו"ס/ית אזרחים ותיקים (ניצולי שואה) קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 10/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 25/11/2020
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 64/20 לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת קהילתי, שיקום שכונות קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 10/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 25/11/2020
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 68/20 לתפקיד פקח/ית חנייה וחוקי עזר קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 10/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 25/11/2020
שם המכרז: מכרז כח אדם חיצוני מספר 71/20 לתפקיד מהנדס/ת הנדסאי ביצוע קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 10/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 25/11/2020
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 76/20 לתפקיד בודק/ת בקשות להיתרי בנייה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 10/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 25/11/2020
שם המכרז: קול קורא למילוי מקום לתפקיד עו"ס משפחה (2 משרות) קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 10/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 25/11/2020
שם המכרז: מס' המכרז: פומבי 55/2020 הקמת גן בוטני בפארק אלון, נוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 08/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 26/11/2020
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 67/20 - מדריך משלים בגן ילדים של"מ קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 04/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 18/11/2020
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 61/20 לתפקיד מלווה בהסעות לתלמידים מוגבלים קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 04/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 18/11/2020
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 62/20 לתפקיד סייע/ת בכיתת PDD קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 04/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 18/11/2020
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 63/20 לתפקיד מרכז/ת בית ספרי עבור תוכנית "העסקת עוזרי חינוך בבתי הספר היסודיים קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 04/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 18/11/2020
שם המכרז: מכרז פומבי 46/2020 למתן שירותי הקמה והפעלה של מוקד לשירותי רפואה דחופה בנוף הגליל – הארכת מועד הגשה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 15/11/2020
שם המכרז: פומבי 54/2020 ביצוע עבודות שיקום בעקבות נזקי שריפה של גינון והשקיה תחום שיפוטה המוניציפאלי של עיריית נוף הגליל – הארכת מועד הגשה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 05/11/2020
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 66/20 לתפקיד מהנדס/ת רשות מקומית קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 29/10/2020 תאריך סגירת המכרז: 15/11/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 48/20 - מתן שירותים חשבונאיים, שירותי גבייה, שירותי בדיקות והתאמות ושירותי ניהול מערך החניה והפקוח באגף ההכנסות והגבייה לעיריית נוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 28/10/2020 תאריך סגירת המכרז: 15/11/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 54/20 ביצוע עבודות שיקום בעקבות נזקי שריפה של גינון והשקיה בתחום שיפוטה המוניציפאלי של עיריית נוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 26/10/2020 תאריך סגירת המכרז: 05/11/2020
שם המכרז: קול קורא - פניה לקבלת מידע (RFI) בנושא למידה וחיפוש מידע –מערכת אינטרנטית מותאמת לגיל הרך קטגוריה: קול קורא סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 21/10/2020 תאריך סגירת המכרז: 04/11/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 08/20 גיזום עצים ברחבי העיר נוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/10/2020 תאריך סגירת המכרז: 09/11/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 52/20 - 3 משרות - מתן שירותי בקרת תכנון וביצוע הנדסי ולמתן שירותי בקרה תקציבית של פרויקטים הנדסיים בעיריית נוף הגליל קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 18/10/2020 תאריך סגירת המכרז: 29/10/2020
שם המכרז: הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לרכישת משאית דחס לאיסוף אשפה קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 13/10/2020 תאריך סגירת המכרז: 27/10/2020
שם המכרז: מכרז: פומבי 52/2020 למתן שירותי בקרת תכנון וביצוע הנדסי למתן שירותי בקרה תקציבית של פרויקטים הנדסיים בעיריית נוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 13/10/2020 תאריך סגירת המכרז: 29/10/2020
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 60/20 לתפקיד פקח/ית חנייה וחוקי עזר קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 13/10/2020 תאריך סגירת המכרז: 27/10/2020
שם המכרז: מכרזי פומבי מס' 51/20 מתן שירותים לניהול, תאום ופיקוח צמוד על ביצוע עבודות תכנון, בינוי ופיתוח מוסדות ציבור בשכונת הר יונה ג' – נוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 08/10/2020 תאריך סגירת המכרז: 01/11/2020
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס 59/20 לתפקיד מהנדס/ת רשות מקומית קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 05/10/2020 תאריך סגירת המכרז: 19/10/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 6/20 דרוש/ה סגן/עוזר מנהל/ת לפארק העירוני קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 30/09/2020 תאריך סגירת המכרז: 20/10/2020
שם המכרז: הודעה בדבר ביטול מכרז כ"א פומבי מס' 05/20 מינוי מנהל/ת לפארק אלון - בנוף הגליל קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 30/09/2020 תאריך סגירת המכרז: 01/12/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 46/20 למתן שירותי הקמה והפעלה של מוקד לשירותי רפואה דחופה בנוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 24/09/2020 תאריך סגירת המכרז: 15/11/2020
שם המכרז: מכרז פומבי 49/20 – הארכת מועד הגשה למכרז קבלת זכות חסות/מיתוג אצטדיון הכדורגל העירוני בנוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 24/09/2020 תאריך סגירת המכרז: 15/11/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 50/20 אספקה והתקנה של כלובים לכלביה העירונית בנוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 17/09/2020 תאריך סגירת המכרז: 24/09/2020
שם המכרז: מכרז כ''א פנימי/חיצוני מס' 58/20 לתפקיד מהנדס/ת רשות מקומית קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 16/09/2020 תאריך סגירת המכרז: 30/09/2020
שם המכרז: מכרז פומבי 49/20 קבלת זכות חסות/מיתוג אצטדיון הכדורגל העירוני בנוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 15/09/2020 תאריך סגירת המכרז: 15/11/2020
שם המכרז: מכרז כ''א פנימי / חיצוני מס' 54/20 לתפקיד פקח חנייה וחוקי עזר קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 08/09/2020 תאריך סגירת המכרז: 21/09/2020
שם המכרז: מכרז כ''א פנימי/חיצוני מס' 55/02 לתפקיד מוקדן/ית קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 08/09/2020 תאריך סגירת המכרז: 21/09/2020
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 56/02 לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת משפחה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 08/09/2020 תאריך סגירת המכרז: 21/09/2020
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 57/02 לתפקיד מנהל/ת יישובי למאבק באלימות, סמים ואלכוהול קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 08/09/2020 תאריך סגירת המכרז: 21/09/2020
שם המכרז: הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לרכישת סבסבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 07/09/2020 תאריך סגירת המכרז: 17/09/2020
שם המכרז: הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לרכישת מתקני משחק ישנים קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 07/09/2020 תאריך סגירת המכרז: 17/09/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 47/20 ביצוע עבודת חפירות וגילוי קברים בבית העלמין בנוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 07/09/2020 תאריך סגירת המכרז: 13/09/2020
שם המכרז: פומבי 42/2020 – הארכת מועד הגשה לביצוע עבודות תחזוקה שוטפת למדשאות הספורט באצטדיון הכדורגל העירוני קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 06/09/2020 תאריך סגירת המכרז: 15/09/2020
שם המכרז: הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לרכישת מלאי נורות נלג, מטל וליבון קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 03/09/2020 תאריך סגירת המכרז: 16/09/2020
שם המכרז: הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לרכישת כלובים קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 03/09/2020 תאריך סגירת המכרז: 16/09/2020
שם המכרז: הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לרכישת מכולות אשפה בגודל 4.5 קוב קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 03/09/2020 תאריך סגירת המכרז: 16/09/2020
שם המכרז: הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לרכישת עגלה נגררת מחולקת לתאים קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 03/09/2020 תאריך סגירת המכרז: 16/09/2020
שם המכרז: מכרז מס' 51/20 לתפקיד עו"ס נערות במצוקה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 02/09/2020 תאריך סגירת המכרז: 16/09/2020
שם המכרז: מכרז מס' 50/20 לתפקיד עו"ס/ית אזרחים ותיקים (ניצולי שואה) קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 02/09/2020 תאריך סגירת המכרז: 16/09/2020
שם המכרז: מכרז מס' 49/20 לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת משטרה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 02/09/2020 תאריך סגירת המכרז: 16/09/2020
שם המכרז: קול קורא למילוי מקום לתפקיד עו"ס משפחה (2 משרות) קטגוריה: קול קורא סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 02/09/2020 תאריך סגירת המכרז: 16/09/2020
שם המכרז: קול קורא למילוי מקום לתפקיד עו"ס משפחה קטגוריה: קול קורא סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 01/09/2020 תאריך סגירת המכרז: 16/09/2020
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 53/20 לתפקיד עו"ס נוער וצעירים במצוקה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 01/09/2020 תאריך סגירת המכרז: 16/09/2020
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 52/20 לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת קהילתי, שיקום שכונות קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 01/09/2020 תאריך סגירת המכרז: 16/09/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 33/20 מתן שירותי ליווי וייעוץ לאגף החינוך בתחום תקציבי החינוך של עיריית נוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 25/08/2020 תאריך סגירת המכרז: 09/09/2020
שם המכרז: פומבי 45/20 - עבודות מסגרות ונגרות חרש בפינת חי – פארק אלון – נוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 19/08/2020 תאריך סגירת המכרז: 10/09/2020
שם המכרז: מכרז כ''א פנימי/חיצוני מס' 48/20 לתפקיד מהנדס/ת רשות מקומית קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 18/08/2020 תאריך סגירת המכרז: 01/09/2020
שם המכרז: מכרז פומבי 44/20 הקמת (תכנון וביצוע) גשר במה קבוע רוף באמפיתיאטרון – פארק אלון – נוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 16/08/2020 תאריך סגירת המכרז: 10/09/2020
שם המכרז: פומבי 42/2020 – הארכת מועד הגשה לביצוע עבודות תחזוקה שוטפת למדשאות הספורט באצטדיון הכדורגל העירוני קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 12/08/2020 תאריך סגירת המכרז: 15/09/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 43/20 השכרת קיוסקים באצטדיון העירוני ע"ש גרין בנוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 09/08/2020 תאריך סגירת המכרז: 30/08/2020
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 45/20 לתפקיד מנהל/ת יישובי למאבק באלימות, סמים ואלכוהול קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 05/08/2020 תאריך סגירת המכרז: 19/08/2020
שם המכרז: מכרז כח אדם חיצוני מספר 47/20 לתפקיד מהנדס הנדסאי ביצוע קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 05/08/2020 תאריך סגירת המכרז: 19/08/2020
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 46/20 לתפקיד עו"ס/ית אזרחים ותיקים (ניצולי שואה) קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 05/08/2020 תאריך סגירת המכרז: 19/08/2020
שם המכרז: הודעה מס' 2 – מכרז פומבי 19/2020 לאספקת שירותי אכיפת גביה – מענה לשאלות מציעים ועדכונים קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 03/08/2020 תאריך סגירת המכרז: 17/08/2020
שם המכרז: מכרז פומבי 42/20 - לביצוע עבודות תחזוקה שוטפת למדשאות הספורט באצטדיון הכדורגל העירוני - הארכת מועד הגשה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 03/08/2020 תאריך סגירת המכרז: 10/09/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 40/20 אספקה והתקנה של כלובים לכלביה העירונית בנוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 29/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 20/08/2020
שם המכרז: מכרז פומבי 39/20 – הארכת מועד הגשה עבודות מסגרות ונגרות חרש בפינת חי – פארק אלון – נוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 28/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 11/08/2020
שם המכרז: קול קורא להשכרת מבנה לטיפת חלב בהר יונה ג' קטגוריה: קול קורא סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 28/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 11/08/2020
שם המכרז: איתור עובדים מחליפים על פי קריאה ובהתאם לצורך במוסדות החינוך קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 27/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 31/08/2020
שם המכרז: מכרז כ''א פנימי/חיצוני מס' 34/02 לתפקיד מהנדס רשות מקומית קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 23/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 07/08/2020
שם המכרז: פומבי 35/20 - הארכת מועד הגשה שם המכרז: רכישה והתקנה של כיפת הקרנה קבועה למערכת פלנטריום קבועה עבור עיריית נוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 26/07/2020
שם המכרז: פומבי 34/20 – הארכת מועד הגשה שם המכרז: רכישה והתקנה של מערכת פלנטריום דיגיטלית קבועה עבור עיריית נוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 26/07/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 42/20 - לביצוע עבודות תחזוקה שוטפת למדשאות הספורט באצטדיון הכדורגל העירוני ע"ש גרין בנוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 13/08/2020
שם המכרז: פומבי 39/20 שם המכרז: עבודות מסגרות ונגרות חרש בפינת חי – פארק אלון – נוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 04/08/2020
שם המכרז: פרוטוקול מפגש מציעים למכרז פומבי 27/20 –אספקת שירותי אכיפה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 19/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 17/08/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 41/20 השכרת שטחים בבניין האצטדיון העירוני ע"ש גרין, בנוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 19/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 04/08/2020
שם המכרז: פומבי 32/20 - מתן שירותי ניהול עבור אצטדיון עירוני ע"ש גרין, נוף הגליל - הארכת מועד הגשה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 19/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 26/07/2020
שם המכרז: מכרז כ''א פנימי/חיצוני מס' 41/20 לתפקיד מפקח/ת לתכנון ובניה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 16/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 29/07/2020
שם המכרז: מכרז כ''א פנימי/חיצוני מס' 04/04 לתפקיד סייע/ת בכיתת PDD קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 15/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 29/07/2020
שם המכרז: מכרז כ''א פנימי/חיצוני מס' 39/20 לתפקיד מלווה בהסעות לתלמידים מוגבלים קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 15/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 29/07/2020
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 38/20 לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת במרכז לאלימות במשפחה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 15/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 29/07/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 37/20 ביצוע עבודת חפירות וגילוי קברים בבית העלמין בנוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 13/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 29/07/2020
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 34/20 עו''ס משפחה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 12/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 26/07/2020
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 35/20 עו"ס אזרחים ותיקים לתוכנית "תיאום וטיפול משולב לזקנים בקהילה" קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 12/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 26/07/2020
שם המכרז: מכרז כ"א חיצוני מס' 36/20 עו"ס/ית אזרחים ותיקים (ניצולי שואה) קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 12/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 26/07/2020
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 37/20 לתפקיד פסיכולוג חינוכי קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 12/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 26/07/2020
שם המכרז: מכרז כ''א פנימי 0חיצוני מס' 21/20 לתפקיד מנהל/ת מחלקה לחינוך הדתי חרדי קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 12/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 26/07/2020
שם המכרז: קול קורא לתפקיד פועל פינוי אשפה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 09/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 16/07/2020
שם המכרז: הארכת מועד הגשה מכרז פומבי 25/2020 – אספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקת מערכת מדחנים מבוקרת בעיר נוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 09/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 26/07/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 29/20 לביצוע עבודות ריסוס והדברה של מכרסמים, ג'וקים, מזיקים, עקרבים ופרעושים במוסדות עיריית נוף הגליל, במוסדות חינוך ובאזור תעשיה ציפורית קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 08/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 26/07/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 32/20 מתן שירותי ניהול עבור אצטדיון עירוני ע"ש גרין בנוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 07/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 26/07/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 36/20 השכרת קיוסקים באצטדיון העירוני ע"ש גרין בנוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 07/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 20/07/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 34/20 רכישת והתקנה של מערכת פלנטריום דיגיטלית קבועה עבור עיריית נוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 07/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 26/07/2020
שם המכרז: מכרז פומבי 35/20 רכישת כיפת הקרנה קבועה למערכת פלנטריום דיגיטלית קבועה עבור עיריית נוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 07/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 26/07/2020
שם המכרז: הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לרכישת משאית דחס לאיסוף אשפה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 02/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 29/07/2020
שם המכרז: הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה למתן שירותי ליווי עיריית נוף הגליל בשיווק זכויות פרסום ומיתוג באצטדיון הכדורגל העירוני ע"ש גרין קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 14/07/2020
שם המכרז: מכרז פומבי 27/20: לאספקת שירותי אכיפת גביה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 25/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 17/08/2020
שם המכרז: מכרז מס' 28/20 - לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת משפחה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 24/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 08/07/2020
שם המכרז: מכרז מס' 31/20 - לתפקיד מזכיר/ת בית ספר קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 24/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 08/07/2020
שם המכרז: מכרז מס' 29/20 - לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת במרכז לאלימות במשפחה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 24/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 08/07/2020
שם המכרז: מכרז מס' 30/20 - לתפקיד קצין ביקור סדיר (קב''ס) קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 24/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 08/07/2020
שם המכרז: פומבי 31/2020 - מתן שירותי הסעות תלמידים למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 21/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 08/07/2020
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מספר 26-20 מהנדס-הנדסאי ביצוע קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 18/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 05/07/2020
שם המכרז: החלטת ועדת שלושה בנושא ניהול ופיקוח מכרז אספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 11/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 18/06/2020
שם המכרז: מכרז מס' 30/2020 - למתן שירותי תכנון מגרש רובד נוער (דשא סינטטי) אצטדיון גרין נוף הגליל כולל צוות יועצים. קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 10/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 30/06/2020
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני 24-20 עו''ס משטרה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 10/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 30/06/2020
שם המכרז: מכרז מספר 17/20 - מתן שרותי עיקור/סירוס חתולי רחוב – הארכת מועד הגשה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 09/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 22/06/2020
שם המכרז: קול קורא למתן שירותי מהנדס/ הנדסאי לניהול ופיקוח פרויקטים קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 09/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 23/06/2020
שם המכרז: מספר מכרז 3/20 הארכת מועד הגשה - מתן שירותי עיצוב, אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת שילוט עירונית בתחום השיפוט של עיריית נוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 09/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 20/07/2020
שם המכרז: הארכת מועד הגשה מכרז פומבי 24/2020 - עבודות נגרות חרש וסיכוך בפינת חי – פארק אלון – נוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 07/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 18/06/2020
שם המכרז: הארכת מועד הגשה מכרז פומבי 23/2020 – אספקה והתקנת מכולות בפינת ליטוף פארק אלון – נוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 07/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 18/06/2020
שם המכרז: הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לרכישת שטח פרסום בגב הטריבונה המערבית באצטדיון גרין בנוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 07/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 23/06/2020
שם המכרז: מכרז פומבי 25/20 לאספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקת מערכת מדחנים מבוקרת בעיר נוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 04/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 12/07/2020
שם המכרז: מכרז פומבי 22/20 אספקה והתקנה של ריהוט גן בפארק אלון בנוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 04/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 17/06/2020
שם המכרז: המכרז פומבי 28/2020 השכרת קיוסקים באצטדיון העירוני ע"ש גרין בנוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 03/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 22/06/2020
שם המכרז: הזמנה להציע הצעות להשכרת והפעלת נכסים מסחריים בהר יונה - להפעלת עסקי מזון 04-20 קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 03/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 06/07/2020
שם המכרז: הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה למתן שירותי ליווי עיריית נוף הגליל בשיווק זכויות פרסום ומיתוג באצטדיון הכדורגל העירוני ע"ש גרין קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 01/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 10/06/2020
שם המכרז: קול קורא לתפקיד ממלא/ת מקום עו"ס נוער וצעירים במצוקה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 26/05/2020 תאריך סגירת המכרז: 01/06/2020
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 02/91 לתפקיד עו"ס/ית אזרחים ותיקים (ניצולי שואה) קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 26/05/2020 תאריך סגירת המכרז: 08/06/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 17/20 למתן שרותי עיקור/סרוס חתולי רחוב קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 25/05/2020 תאריך סגירת המכרז: 22/06/2020
שם המכרז: הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לשכירות נכס לצורך שימוש כטיפת חלב קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 24/05/2020 תאריך סגירת המכרז: 07/06/2020
שם המכרז: מכרז פומבי 26/2020 השכרת נכס בבניין האצטדיון ע"ש גרין בנוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 24/05/2020 תאריך סגירת המכרז: 22/06/2020
שם המכרז: החברה לפיתוח נוף הגליל בע"מ קול קורא 03/20 להקמת והפעלת מתקני שעשועים/אטרקציות קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 21/05/2020 תאריך סגירת המכרז: 08/06/2020
שם המכרז: הגשת הצעה למתן שירותי מהנדס/הנדסאי ביצוע עבור עיריית נוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 13/05/2020 תאריך סגירת המכרז: 27/05/2020
שם המכרז: מכרז פומבי 16/20 שדרוג מבנה בית ספר חב"ד (גלעד) בפני רעידת אדמה, נוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 10/05/2020 תאריך סגירת המכרז: 25/05/2020
שם המכרז: החלטת ועדת שלושה- איסוף ופנוי אשפה ופסולת מוצקה מכרז מס': פא/13/2019 קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 04/05/2020 תאריך סגירת המכרז: 11/05/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 2/20 הזמנה להציע הצעות: לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות מידע לניהול העירייה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 30/04/2020 תאריך סגירת המכרז: 25/05/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 3/20 מתן שירותי עיצוב, אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת שילוט עירונית בתחום השיפוט של עיריית נוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 28/04/2020 תאריך סגירת המכרז: 30/06/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 9/20 למתן שירותי תיקונים ותחזוקה של מזגנים במוסדות העירייה בנוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 31/03/2020 תאריך סגירת המכרז: 23/04/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 14/20 למתן שרותי עיקור/סרוס חתולי רחוב קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 31/03/2020 תאריך סגירת המכרז: 23/04/2020
שם המכרז: מכרז כ"א חיצוני מס' 16/20 עו"ס משפחה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 05/03/2020 תאריך סגירת המכרז: 18/03/2020
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני 18/20 מלווה בהסעות לתלמידים מוגבלים קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 05/03/2020 תאריך סגירת המכרז: 18/03/2020
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני 17/20 עו''ס במרכז אלימות במשפחה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 05/03/2020 תאריך סגירת המכרז: 18/03/2020
שם המכרז: ביצוע מערכת בטחון, תקשורת, כריזה תפעולית , באצטדיון נוף הגליל 10/20 קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 16/02/2020 תאריך סגירת המכרז: 25/02/2020
שם המכרז: קול קורא רשותי לפעילויות בקהילה לקידום השמירה על הסביבה 2020 קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 10/02/2020 תאריך סגירת המכרז: 25/02/2020
שם המכרז: מבקר/ת הרשות המקומית וממונה על תלונות הציבור קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 03/02/2020 תאריך סגירת המכרז: 10/02/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מספר 4/2020 להפעלה של מרכז לסיוע הומניטרי עבור משפחות נזקקות בנוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 02/02/2020 תאריך סגירת המכרז: 12/02/2020
שם המכרז: מתן שירותי תכנון מגרש רובד נוער (דשא סינטטי) אצטדיון גרין נוף הגליל כולל צוות יועצים קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 02/02/2020 תאריך סגירת המכרז: 20/02/2020
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 14/20 לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת במרכז לאלימות במשפחה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 30/01/2020 תאריך סגירת המכרז: 12/02/2020
שם המכרז: מכרז כ"א חיצוני מס' 02/11 לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת משפחה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 30/01/2020 תאריך סגירת המכרז: 12/02/2020
שם המכרז: קול קורא לקבלת רעיונות והצעות להפעלת אטרקציות בפארק העירוני קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 30/01/2020 תאריך סגירת המכרז: 28/02/2020
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 10-20 פסיכולוג חינוכי קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 23/01/2020 תאריך סגירת המכרז: 05/02/2020
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 11-20 עובד סוציאלי משפחה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 23/01/2020 תאריך סגירת המכרז: 05/02/2020
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני סייע/ת תגבור בגן -כיתת PDD קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 23/01/2020 תאריך סגירת המכרז: 05/02/2020
שם המכרז: הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה למתן שירותי ניהול אצטדיון עירוני ע"ש גרין קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 21/01/2020 תאריך סגירת המכרז: 02/02/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 01/20 מחירון שנתי לביצוע עבודות תחזוקה ועבודות הנדסיות שונות בנושא בינוי (ענף 100) בתחום שיפוטה המוניציפאלי של עיריית נוף הגליל. קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 19/01/2020 תאריך סגירת המכרז: 06/02/2020
שם המכרז: מכרז כ"א פנימי/חיצוני מס' 02/20 לתפקיד מנהל/ת יחידת צעירים ברשות קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 14/01/2020 תאריך סגירת המכרז: 28/01/2020
שם המכרז: מכרז כ"א חיצוני מס' 06/20 לתפקיד מהנדס/הנדסאי ביצוע קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 14/01/2020 תאריך סגירת המכרז: 28/01/2020
שם המכרז: מכרז כ"א חיצוני מס' 03/20 לתפקיד מוקדן "מוקד רואה" קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 14/01/2020 תאריך סגירת המכרז: 28/01/2020
שם המכרז: מכרז כ"א פנימי/חיצוני מס' 07/20 לתפקיד מבקר/ת הרשות המקומית קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 14/01/2020 תאריך סגירת המכרז: 28/01/2020
שם המכרז: מכרז כ"א חיצוני מס' 08/20 לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת ניצוץ- ליווי חיילים/ות קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 14/01/2020 תאריך סגירת המכרז: 28/01/2020
שם המכרז: הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לרכישת מכולות אשפה בגודל 4.5 קוב קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 07/01/2020 תאריך סגירת המכרז: 19/01/2020
שם המכרז: הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לרכישת מכולות אשפה בגודל 4.5 קוב קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 29/12/2019 תאריך סגירת המכרז: 06/01/2020
שם המכרז: מכרז פומבי 25/19 למתן שירותי מדידות -הארכת מועד הגשה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 19/12/2019 תאריך סגירת המכרז: 14/01/2020
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 101/19 לתפקיד טכנאי/ת מחשבים קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 18/12/2019 תאריך סגירת המכרז: 02/01/2020
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 102/19 לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת משפחה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 18/12/2019 תאריך סגירת המכרז: 02/01/2020
שם המכרז: רכישת שטח פרסום במגרש הטניס בדרך אריאל שרון קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 15/12/2019 תאריך סגירת המכרז: 31/12/2019
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 89/19 לתפקיד סייעת מחליפה קבועה בגן ילדים קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 11/12/2019 תאריך סגירת המכרז: 26/12/2019
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 90/19 לתפקיד מזכירת משנה ביה''ס יסודי קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 11/12/2019 תאריך סגירת המכרז: 26/12/2019
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 91/19 לתפקיד סייעת בכיתת - PDD קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 11/12/2019 תאריך סגירת המכרז: 26/12/2019
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 92/19 לתפקיד מלווה בהסעות לתלמידים מוגבלים קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 11/12/2019 תאריך סגירת המכרז: 26/12/2019
שם המכרז: תכנון, אספקה והתקנה של מפל מים ומזרקה בכיכר בשכונה הדרומית בנוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 09/12/2019 תאריך סגירת המכרז: 05/01/2020
שם המכרז: מכרז פומבי 23-19 לביצוע השלמת עבודות פיתוח בפארק אלון - הארכת מועד הגשה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 04/12/2019 תאריך סגירת המכרז: 23/01/2020
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 96/19 לתפקיד עו''ס/ית צעירים וצעירות- במסגרת תוכנית יתד קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 04/12/2019 תאריך סגירת המכרז: 19/12/2019
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 97/19 לתפקיד עו''ס/ית ניצוץ- ליווי חיילים/ות קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 04/12/2019 תאריך סגירת המכרז: 19/12/2019
שם המכרז: הזמנה להגשת הצעות לרכישת שטח פרסום במגרש הטניס בדרך אריאל שרון קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 19/11/2019 תאריך סגירת המכרז: 02/12/2019
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' /7896 לתפקיד עו"ס נוער וצעירים במצוקה קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 14/11/2019 תאריך סגירת המכרז: 28/11/2019
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 85/19 לתפקיד עו"ס/ית אזרחים ותיקים (ניצולי שואה) קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 14/11/2019 תאריך סגירת המכרז: 28/11/2019
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 86/19 לתפקיד מדריך פרויקט מחוברים קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 14/11/2019 תאריך סגירת המכרז: 28/11/2019
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 84/19 לתפקיד מלווה (ניצולי שואה) קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 14/11/2019 תאריך סגירת המכרז: 28/11/2019
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 87/19 לתפקיד עובד/ת תעסוקה במרכז עוצמה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 14/11/2019 תאריך סגירת המכרז: 28/11/2019
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 88/19 לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת משפחה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 14/11/2019 תאריך סגירת המכרז: 28/11/2019
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני מס' 78/19 לתפקיד מהנדס/הנדסאי ביצוע קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 14/11/2019 תאריך סגירת המכרז: 28/11/2019
שם המכרז: איתור עובדים מחליפים על פי קריאה ובהתאם לצורך במוסדות החינוך קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 14/11/2019 תאריך סגירת המכרז: 30/06/2020
שם המכרז: מכרז כ"א חיצוני מס' 83/19 עו"ס נוער וצעירים במצוקה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 14/11/2019 תאריך סגירת המכרז: 28/11/2019
שם המכרז: מכרז מס' 82/19 לתפקיד בודק בקשות להיתרי בנייה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 05/11/2019 תאריך סגירת המכרז: 20/11/2019
שם המכרז: מכרז מס' 22/2019: אספקה והתקנת מכולות (קונטיינרים) באצטדיון גרין קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 26/09/2019 תאריך סגירת המכרז: 24/10/2019
שם המכרז: מכרז מס' 69/19 לתפקיד פסיכולוג חינוכי קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 25/09/2019 תאריך סגירת המכרז: 22/10/2019
שם המכרז: מכרז מס' 75/19 לתפקיד עו"ס נוער וצעירים במצוקה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 25/09/2019 תאריך סגירת המכרז: 22/10/2019
שם המכרז: הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לרכישת סקודה SUPERB קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 24/09/2019 תאריך סגירת המכרז: 23/10/2019
שם המכרז: החלטת ועדת שלושה - מכרז מס' 25/2019/לת: ניהול ופיקוח ליסיניג תפעולי לכלי רכב קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 24/09/2019 תאריך סגירת המכרז: 01/10/2019
שם המכרז: מכרז כ''א חיצוני עו''ס אזרחים ותיקים עו''ס ניצולי שואה 72-19 קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 16/09/2019 תאריך סגירת המכרז: 26/09/2019
שם המכרז: מכרז כ"א חיצוני עובד סוציאלי משפחה 70-19 קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 16/09/2019 תאריך סגירת המכרז: 26/09/2019
שם המכרז: מכרז חיצוניי כ"א עובד-ת תעסוקה במרכז עוצמה 73-19 קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 16/09/2019 תאריך סגירת המכרז: 26/09/2019
שם המכרז: מכרז חיצוני כ"א 74-19 מלווה ניצולי שואה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 16/09/2019 תאריך סגירת המכרז: 26/09/2019
שם המכרז: מכרז מס' 68/19: לתפקיד מנהל/ת מדור שומה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 09/09/2019 תאריך סגירת המכרז: 22/09/2019
שם המכרז: מכרז מס' 67/19: לתפקיד מדריך פרויקט מחוברים קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 09/09/2019 תאריך סגירת המכרז: 22/09/2019
שם המכרז: איתור עובדים מחליפים על פי קריאה ובהתאם לצורך במוסדות החינוך קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 09/09/2019 תאריך סגירת המכרז: 01/11/2019
שם המכרז: הזמנה להגשת הצעות לרכישת נגרר רכין לטרקטור קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 09/09/2019 תאריך סגירת המכרז: 30/09/2019
שם המכרז: מכרז 19/19: גיזום עצים ברחבי העיר קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 28/08/2019 תאריך סגירת המכרז: 15/09/2019
שם המכרז: מכרז מס' 64/19 לתפקיד מנהל מחלקת החינוך היסודי קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 27/08/2019 תאריך סגירת המכרז: 10/09/2019
שם המכרז: מכרז מס' 63/19: סגן ראש מינהל הנדסה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 26/08/2019 תאריך סגירת המכרז: 09/09/2019
שם המכרז: מכרז 61/19: לתפקיד מנהל מחלקת ספורט קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 19/08/2019 תאריך סגירת המכרז: 01/09/2019
שם המכרז: מכרז פומבי מספר 20/2019 - אספקה והתקנת מכולות (קונטיינרים) באצטדיון גרין - נוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 18/08/2019 תאריך סגירת המכרז: 29/08/2019
שם המכרז: מכרז מס' 59/19: לתפקיד נהג קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 14/08/2019 תאריך סגירת המכרז: 27/08/2019
שם המכרז: מכרז מס' 52/19: לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת משפחה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 14/08/2019 תאריך סגירת המכרז: 28/08/2019
שם המכרז: מכרז מס' 60/19: לתפקיד עו"ס/ית אזרחים ותיקים (ניצולי שואה) קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 14/08/2019 תאריך סגירת המכרז: 28/08/2019
שם המכרז: איתור עובדים/ות על פי קריאה ובהתאם לצורך במוסדות החינוך קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 14/08/2019 תאריך סגירת המכרז: 01/09/2019
שם המכרז: מכרז 15/19: מתן שירותי גביית דו"חות חנייה ודו"חות פיקוח עירוני קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 13/08/2019 תאריך סגירת המכרז: 02/09/2019
שם המכרז: מכרז מס' 58/19: תפקיד רכז/ת תכנית מנהיגות עולה למעורבות חברתית קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 13/08/2019 תאריך סגירת המכרז: 27/08/2019
שם המכרז: מכרז 15/19: תנאי סף להשתתפות במכרז 15/19 גביית דוחות חניה ודוחות פיקוח עירוני עבור עיריית נוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 13/08/2019 תאריך סגירת המכרז: 02/09/2019
שם המכרז: הזמנה להגשת הצעות לרכישת פנסים מהאצטדיון העירוני קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 08/08/2019 תאריך סגירת המכרז: 27/08/2019
שם המכרז: הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לרכישת טנדר איסוזו קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 05/08/2019 תאריך סגירת המכרז: 03/09/2019
שם המכרז: מכרז 18/19: מתן שירותי מהנדס/הנדסאי ביצוע בעיריית נוף הגליל (נצרת עילית) קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 04/08/2019 תאריך סגירת המכרז: 12/08/2019
שם המכרז: מכרז מס' 07/19: מכירת זכויות במקרקעין ברח' גלבוע 11 נוף הגליל מתחם "שערי העיר"- בית "מקורות" לשעבר קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 30/07/2019 תאריך סגירת המכרז: 04/09/2019
שם המכרז: מכרז מס' 50/19 לתפקיד מנהל מחלקת ספורט קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 28/07/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/08/2019
שם המכרז: קול קורא 06/19 - להצטרף למאגר קבלנים/ספקים לשדרוג והתקנת מערכות בקרה בחניונים קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 23/07/2019 תאריך סגירת המכרז: 21/08/2019
שם המכרז: מכרז מס' 47/19 לתפקיד קצין ביטחון מוסדות חינוך (קב"ט מוס"ח) קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 16/07/2019 תאריך סגירת המכרז: 24/07/2019
שם המכרז: מכרז מס' 17/19: מתן שירותי פרסום ומיתוג לנוף הגליל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 11/07/2019 תאריך סגירת המכרז: 21/07/2019
שם המכרז: מכרז מס' 46/19: סגן ראש מינהל הנדסה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 04/07/2019 תאריך סגירת המכרז: 18/07/2019
שם המכרז: מילוי מקום לתפקיד רכז/ת חינוך מיוחד קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 27/06/2019 תאריך סגירת המכרז: 07/07/2019
שם המכרז: מכרז 11/19- ביצוע עבודות הקמה, הפעלה, מסירה ותחזוקה של מערכות אבטחה ותקשורת בפארק העירוני קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 18/06/2019 תאריך סגירת המכרז: 07/07/2019
שם המכרז: מכרז 13/19: תכנון הקמת בית העלמין (הרחבה צפונית) – פיתוח ומבנה נצרת עילית קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 18/06/2019 תאריך סגירת המכרז: 30/06/2019
שם המכרז: מכרז מס' 43/19: ראש מינהל חינוך וקהילה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 11/06/2019 תאריך סגירת המכרז: 27/06/2019
שם המכרז: מכרז מס' 37/19: סגן ראש מינהל הנדסה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 11/06/2019 תאריך סגירת המכרז: 16/06/2019
שם המכרז: מכרז 14/19- הקמת מבנה מרכזי וטריבונות בטון, עבודות תשתיות ופיתוח במתחם אצטדיון גרין קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 05/06/2019 תאריך סגירת המכרז: 23/06/2019
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 04/19 - הפעלת השוק העירוני בנצרת עילית קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 03/06/2019 תאריך סגירת המכרז: 07/08/2019
שם המכרז: מכרז 40/19: מהנדס/הנדסאי ביצוע קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 29/05/2019 תאריך סגירת המכרז: 10/06/2019
שם המכרז: מכרז 41/19: רכז/ת רשותי/ת פיתוח קריירה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 29/05/2019 תאריך סגירת המכרז: 10/06/2019
שם המכרז: מכרז 42/19: רכז/ת רשותי/ת פיתוח קהילה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 29/05/2019 תאריך סגירת המכרז: 10/06/2019
שם המכרז: מכרז 28/19 לתפקיד חשב מינהל החינוך קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 22/05/2019 תאריך סגירת המכרז: 05/06/2019
שם המכרז: מכרז 37/19 סגן ראש מינהל הנדסה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 22/05/2019 תאריך סגירת המכרז: 05/06/2019
שם המכרז: מכרז 12/19 ביצוע עבודות חשמל, תאורה ותקשורת באצטדיון נצרת עילית קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 22/05/2019 תאריך סגירת המכרז: 02/06/2019
שם המכרז: מכרז מס' 35/19: סייעת בכיתת PDD קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 15/05/2019 תאריך סגירת המכרז: 26/05/2019
שם המכרז: מכרז מס' 36/19 לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת משפחה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 15/05/2019 תאריך סגירת המכרז: 26/05/2019
שם המכרז: מכרז 26/19 עו"ס קהילתי לתוכנית בית המשפט הקהילתי קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 15/05/2019 תאריך סגירת המכרז: 26/05/2019
שם המכרז: מכרז 10/19: ביצוע עבודות תשתית והקמת מגרשי דשא טבעי לכדורגל באצטדיון גרין קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 08/05/2019 תאריך סגירת המכרז: 20/05/2019
שם המכרז: מכרז מס' 25/19: מנהל/ת אגף רווחה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 02/05/2019 תאריך סגירת המכרז: 12/05/2019
שם המכרז: מתן שירותי עיקור/סירוס כלבים בבעלות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/05/2019 תאריך סגירת המכרז: 20/05/2019
שם המכרז: מכרז מס' 31/19: קב"ט מוסדות חינוך קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 01/05/2019 תאריך סגירת המכרז: 12/05/2019
שם המכרז: מכרז כ"א חיצוני מס' 30/19 סגן ראש מינהל הנדסה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 22/04/2019 תאריך סגירת המכרז: 12/05/2019
שם המכרז: הזמנה להגיש הצעות למתן שירותי אדריכלות ו/או הנדסת בניין לתכנון ייעוץ וליווי הקמת בתי אוכל/מסעדות – 05/19 המזמינה – החברה לפיתוח נצרת עילית בע"מ קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 18/04/2019 תאריך סגירת המכרז: 16/05/2019
שם המכרז: מכרז 9/19: מתן שירותי בדיקה לצורך הגדלת שומות ארנונה, אגרות והיטלים קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 11/04/2019 תאריך סגירת המכרז: 07/05/2019
שם המכרז: מכרז 9/19: מסמך הבהרות מס' 1 קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 11/04/2019 תאריך סגירת המכרז: 07/05/2019
שם המכרז: השכרת דוכנים באירועי עצמאות קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 10/04/2019 תאריך סגירת המכרז: 01/05/2019
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 8/19 למתן שירותי עיקור/סירוס כלבים בבעלות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/04/2019 תאריך סגירת המכרז: 29/04/2019
שם המכרז: לרכישת ציוד טלפוניה CISCO של העירייה בנצרת עילית קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 25/03/2019 תאריך סגירת המכרז: 30/04/2019
שם המכרז: מכרז מס 23/19: פקח עירוני וחנייה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 24/03/2019 תאריך סגירת המכרז: 31/03/2019
שם המכרז: מכרז מס' 7/19: מתן שירותי תכנון לתכנית מפורטת למתחם תיירות ומסחר בנצרת עילית קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 06/03/2019 תאריך סגירת המכרז: 28/03/2019
שם המכרז: מכרז 3/19 - מחירון שנתי לביצוע עבודות תחזוקה ועבודות הנדסיות שונות בנושא כבישים תשתיות ופיתוח (ענף 022) בתחום שיפוטה המוניציפאלי של עיריית נצרת עילית קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 05/03/2019 תאריך סגירת המכרז: 19/03/2019
שם המכרז: מכרז מס' 16/19: סייע/ת מחליפה קבועה בגן ילדים קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 27/02/2019 תאריך סגירת המכרז: 10/03/2019
שם המכרז: מכרז מס' 17/19: סייע/ת תגבור בבית הספר קשת קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 27/02/2019 תאריך סגירת המכרז: 10/03/2019
שם המכרז: מכרז מס' 18/19: לתפקיד נהג משאית עם מנוף קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 27/02/2019 תאריך סגירת המכרז: 10/03/2019
שם המכרז: מכרז מס' 19/19: מלווה בהסעות לתלמידים מוגבלים קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 27/02/2019 תאריך סגירת המכרז: 10/03/2019
שם המכרז: מכרז מס' 20/19: סייעת שנייה בגן ילדים קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 27/02/2019 תאריך סגירת המכרז: 10/03/2019
שם המכרז: מכרז מס' 21/19: מזכיר/ת בית ספר קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 27/02/2019 תאריך סגירת המכרז: 10/03/2019
שם המכרז: מכרז מס' 22/19: סייעת בכיתת PDD קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 27/02/2019 תאריך סגירת המכרז: 10/03/2019
שם המכרז: מכרז מס' 4/19 - שדרוג מבנה בית הספר כרמל בפני רעידת אדמה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 24/02/2019 תאריך סגירת המכרז: 19/03/2019
שם המכרז: החלטת ועדת שלושה מס' פא/1/2018: איסוף ופינוי אשפה ופסולת מוצקה קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 17/02/2019 תאריך סגירת המכרז: 24/02/2019
שם המכרז: מכרז מס' 5/19: התקנת סנסורים בפחים מוטמנים קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 13/02/2019 תאריך סגירת המכרז: 26/02/2019
שם המכרז: מכרז מס' 06/19: מדריך משלים בגן ילדים של"מ קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 13/02/2019 תאריך סגירת המכרז: 24/02/2019
שם המכרז: מכרז מס' 14-19: פסיכולוג חינוכי קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 13/02/2019 תאריך סגירת המכרז: 14/03/2019
שם המכרז: מכרז מס' 12-19: עו''ס משפחה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 13/02/2019 תאריך סגירת המכרז: 24/02/2019
שם המכרז: החלטת ועדת שלושה מס' מ/5/2018: אספקה והתקנה של מזגנים קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 12/02/2019 תאריך סגירת המכרז: 20/02/2019
שם המכרז: מכרז מס' 13/19: מרכז תחום פיקוח וחניה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 07/02/2019 תאריך סגירת המכרז: 17/02/2019
שם המכרז: מכרז 2/19: ביצוע הסדרת שביל אופניים ברחוב יקינטון קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 05/02/2019 תאריך סגירת המכרז: 28/02/2019
שם המכרז: מכרז מס' 10/19: מנהל תפעול לועדה המקומית לתכנון ולבנייה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 30/01/2019 תאריך סגירת המכרז: 07/02/2019
שם המכרז: מכרז פומבי 1/19 - ביטוח רכבי העירייה לשנת /91 קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 10/01/2019 תאריך סגירת המכרז: 22/01/2019
שם המכרז: מכרז חיצוני 01-19: פסיכולוג חינוכי קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 10/01/2019 תאריך סגירת המכרז: 20/01/2019
שם המכרז: קול קורא למתן שירות אספקת מערכת פלניטריום דיגיטלית בנצרת עילית קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 10/01/2019 תאריך סגירת המכרז: 22/01/2019
שם המכרז: מכרז משותף 101/2018- הזמנה לקבלת הצעות לאספקת דלק קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 06/01/2019 תאריך סגירת המכרז: 24/01/2019
שם המכרז: קול קורא 01/2019: הזמנה להציע הצעות להקמת חניונים חכמים (אוטומטי/רובוטי) במתחם חניוני קריית הממשלה והיכל המשפט בנצרת עילית קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 02/01/2019 תאריך סגירת המכרז: 15/01/2019
שם המכרז: מכרז מס' 48/18: פסיכולוג חינוכי קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 26/12/2018 תאריך סגירת המכרז: 01/01/2019
שם המכרז: מכרז 17/18: הסדרת קטע דרך החטיבות בין סביון עד שד' השושנים, נצרת עילית קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 25/12/2018 תאריך סגירת המכרז: 17/01/2019
שם המכרז: מכרז מס' 47/18: מנהל מדור בדוברות קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 20/12/2018 תאריך סגירת המכרז: 30/12/2018
שם המכרז: מכרז 16/18 - הסדרת ציר אריאל שרון קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 09/12/2018 תאריך סגירת המכרז: 06/01/2019
שם המכרז: מכרז מס' מח/6/2018- החלטות ועדת השלושה קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 05/12/2018 תאריך סגירת המכרז: 12/12/2018
שם המכרז: מכרז 14/18- אספקה של מערכת מידע לניהול רציפות תפקודית בעיריית נצרת עילית קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 03/12/2018 תאריך סגירת המכרז: 14/03/2019
שם המכרז: מכרז כ"א חיצוני מס' 38/18 - עובד קידום נוער קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 28/11/2018 תאריך סגירת המכרז: 09/12/2018
שם המכרז: מכרז כ"א חיצוני 37/18 - פקח עירוני קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 28/11/2018 תאריך סגירת המכרז: 09/12/2018
שם המכרז: מכרז כ"א חיצוני מס' 34/18 מנהל תפעול לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 22/11/2018 תאריך סגירת המכרז: 02/12/2018
שם המכרז: מכרז חיצוני מספר 35/18 לתפקיד תובע עירוני (מנהל תחום) קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 22/11/2018 תאריך סגירת המכרז: 06/12/2018
שם המכרז: מכרז מס' 15/18 לביצוע עבודות ריסוס והדברת עשביה בשטח השיפוט של נצרת עילית קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/11/2018 תאריך סגירת המכרז: 13/12/2018
שם המכרז: מס' מכ/34/2017: החלטות וועדת השלושה- אספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 06/11/2018 תאריך סגירת המכרז: 13/11/2018
שם המכרז: קול קורא לקבוצות פעילים למען הסביבה בקהילה קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 17/10/2018 תאריך סגירת המכרז: 15/11/2018
שם המכרז: מכרז לת/26/2018: החלטת ועדת שלושה - ניהול ופיקוח מכרז ליסינג תפעולי לכלי רכב קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 04/10/2018 תאריך סגירת המכרז: 14/10/2018
שם המכרז: מכרז מא/10/2017: החלטת ועדת שלושה לאתר תחזוקת מערכות מיזוג מרכזיות קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 04/10/2018 תאריך סגירת המכרז: 14/10/2018
שם המכרז: מכירת רכב ג'י אם סי ונדורה - תאריך סיום מכרז מעודכן קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 12/09/2018 תאריך סגירת המכרז: 30/10/2018
שם המכרז: מכרז מס' 33-18- עו''ס-ית צעירים וצעירות -במסגרת תוכנית יתד קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 05/09/2018 תאריך סגירת המכרז: 27/09/2018
שם המכרז: מכרז מס' 362/18 - עו''ס מלווה ניצולי שואה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 05/09/2018 תאריך סגירת המכרז: 27/09/2018
שם המכרז: מכרז מס' 31/18- עו"ס אזרחים ותיקים ניצולי שואה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 05/09/2018 תאריך סגירת המכרז: 27/09/2018
שם המכרז: מכרז כ"א חיצוני מס' 67/03 עו''ס/ית צעירים וצעירות –במסגרת תוכנית יתד קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 15/08/2018 תאריך סגירת המכרז: 26/08/2018
שם המכרז: מכרז כ"א חיצוני מס' 67/17 מלווה ניצולי שואה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 15/08/2018 תאריך סגירת המכרז: 26/08/2018
שם המכרז: מכרז כ"א חיצוני מס' 67/12 עו''ס/ית אזרחים ותיקים ניצולי שואה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 15/08/2018 תאריך סגירת המכרז: 26/08/2018
שם המכרז: מכרז חיצוני מספר 27/18 לתפקיד תובע עירוני קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 15/07/2018 תאריך סגירת המכרז: 31/07/2018
שם המכרז: מכרז כ"א חיצוני מס' 25/18 לתפקיד פסיכולוג חינוכי קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 11/07/2018 תאריך סגירת המכרז: 25/07/2018
שם המכרז: מכרז חיצוני מס' 24/18 לתפקיד מנהל/ת מדור בתי ספר קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 20/06/2018 תאריך סגירת המכרז: 01/07/2018
שם המכרז: מכרז פומבי 13/18 להסדרת חניה בפארק אלון, נצרת עילית קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/06/2018 תאריך סגירת המכרז: 05/07/2018
שם המכרז: מכרז חיצוני מספר 23/18 לתפקיד תובע עירוני (מנהל תחום פלילי) קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 13/06/2018 תאריך סגירת המכרז: 01/07/2018
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 12/18 להסדרת חניה בפארק אלון, נצרת עילית קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 05/06/2018 תאריך סגירת המכרז: 04/07/2018
שם המכרז: דרוש/ה מנהל/ת מרכז ספורט תרבות ופנאי מתחם בריכת השחייה המחוממת בנצרת עילית קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 30/05/2018 תאריך סגירת המכרז: 04/07/2018
שם המכרז: מכרז מס' 10/18 למתן שירותי שמאות לעיריית נצרת עילית ולוועדה המקומית לתכנון ולבניה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 16/05/2018 תאריך סגירת המכרז: 31/05/2018
שם המכרז: מכרז כ"א חיצוני מס' 06/18 לתפקיד: מהנדס/הנדסאי ביצוע קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 16/05/2018 תאריך סגירת המכרז: 27/05/2018
שם המכרז: דרוש מדריך נוער למועדון נוער "גורדון" קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 13/05/2018 תאריך סגירת המכרז: 20/05/2018
שם המכרז: דרוש מדריך נוער למועדון נוער "גרינוער" קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 13/05/2018 תאריך סגירת המכרז: 20/05/2018
שם המכרז: מכרז כ"א חיצוני 16/18 לתפקיד: רכזת תכנית מנהיגות עולה למעורבות חברתית קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 09/05/2018 תאריך סגירת המכרז: 21/05/2018
שם המכרז: מכרז כ"א חיצוני 17/18 לתפקיד: רכז/ת תכנית "שילובים"- תכנית לקליטה ושילוב עולים קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 09/05/2018 תאריך סגירת המכרז: 21/05/2018
שם המכרז: מכרז כ"א חיצוני 15/18 לתפקיד: עו''ס/ית צעירים וצעירות –במסגרת תוכנית יתד קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 09/05/2018 תאריך סגירת המכרז: 21/05/2018
שם המכרז: מכרז פומבי 11/18 למתן שירותי סיור ושמירה היקפית באזור תעשייה ציפורית, נצרת עילית קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 02/05/2018 תאריך סגירת המכרז: 13/05/2018
שם המכרז: הזמנה להגיש הצעת מחיר לשירות הקמה ותחזוקה של דף הפייסבוק של הרשות ושל מרכז הצעירים קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 29/04/2018 תאריך סגירת המכרז: 14/05/2018
שם המכרז: מכרז כ"א חיצוני מס' 67/61 חשמלאי מוסמך קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 25/04/2018 תאריך סגירת המכרז: 06/05/2018
שם המכרז: הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לרכישת מטאטא כביש מס' רישוי 42-449 קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 24/04/2018 תאריך סגירת המכרז: 31/05/2018
שם המכרז: הזמנה להגשת הצעות ותנאי ההגשה לרכישת מטאטא כביש מס' רישוי 66-193-00 קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 24/04/2018 תאריך סגירת המכרז: 31/05/2018
שם המכרז: הסדרת צומת רחוב יעל/יזרעאל והסדרת תחנת היסעים, נצרת עילית קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 16/04/2018 תאריך סגירת המכרז: 07/05/2018
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 8/18 לרכישת רכב וואן סגור עד 4,000 ק"ג עבור עיריית נצרת עילית קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 15/04/2018 תאריך סגירת המכרז: 15/05/2018
שם המכרז: מכרז חיצוני מספר 13/18 לתפקיד תובע עירוני (מנהל תחום בכיר פלילי) קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 12/04/2018 תאריך סגירת המכרז: 10/05/2018
שם המכרז: שיפור ושדרוג קטע רח' דליה בין כליל החורש עד יקינטון, נצרת עילית קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 12/04/2018 תאריך סגירת המכרז: 10/05/2018
שם המכרז: מכרז כ"א חיצוני מס' 09/18 סייע/ת פדגוגית בבית הספר קשת קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 22/03/2018 תאריך סגירת המכרז: 09/04/2018
שם המכרז: מכרז כ"א חיצוני מס' 5/18 מדריך משלים בגן ילדים של"מ קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 22/03/2018 תאריך סגירת המכרז: 09/04/2018
שם המכרז: מכרז כ"א חיצוני מס' 08/18 סייע/ת תגבור בבית הספר קשת / כיתת PDD קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 22/03/2018 תאריך סגירת המכרז: 09/04/2018
שם המכרז: דרוש מדריך נוער למועדון נוער "גרינוער" קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 18/03/2018 תאריך סגירת המכרז: 18/03/2018
שם המכרז: דרושים מדריכים לעבודה עם ילדים בבתי ספר יסודיים קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 18/03/2018 תאריך סגירת המכרז: 27/11/2018
שם המכרז: לחברת "פותחים עתיד" בנצרת עלית דרוש/ה נאמן/ה עם חזון חינוכי חברתי לעבודה מאתגרת עם בני נוער ומשפחות חט"ב קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 18/03/2018 תאריך סגירת המכרז: 27/11/2018
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 2/18 רכישת רכב וואן סגור רשיון M1 (עד 00533 ק"ג) עבור עיריית נצרת עילית קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 12/03/2018 תאריך סגירת המכרז: 25/03/2018
שם המכרז: מכרז פומבי 4/18 - עבודות פיתוח ובנית קברים בבית העלמין – בשער ד' נצרת עילית קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 19/02/2018 תאריך סגירת המכרז: 19/03/2018
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 03/18 למתן שירותי ייעוץ ארגוני עבור עיריית נצרת עילית קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/02/2018 תאריך סגירת המכרז: 25/02/2018
שם המכרז: מכרז חיצוני מספר 03/2018 לתפקיד תובע/ת עירוני (מנהל תחום בכיר) קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 31/01/2018 תאריך סגירת המכרז: 15/02/2018
שם המכרז: מכרז לקבלת הצעות להפעלת אטרקציות בפארק העירוני בנצרת עילית קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 25/01/2018 תאריך סגירת המכרז: 18/02/2018
שם המכרז: מכרז כ"א חיצוני מס'21867 לתפקיד: מהנדס/הנדסאי ביצוע קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 24/01/2018 תאריך סגירת המכרז: 29/01/2018

חזור למכרזים פעילים