הוגש דו"ח מבקר עיריית נוף הגליל לשנת 2020

בהתאם לפקודת העיריות, מבקר העירייה רן ליאון הגיש את הדו"ח לראש העיר רונן פלוט לפני דיון בוועדת הביקורת ובמליאה


דו"ח הביקורת לשנת 2020 עוסק במגוון נושאים מתחומי פעילות העירייה, תוך התייחסות לשלושה נושאים עיקריים: חניות נכים, התקשרות העירייה עם ספקים וכן דו"ח מעקב יישום המלצות דו"ח מבקר המדינה בנושא התנהלות רשת המרכזים הקהילתיים בעיר. מבקר העירייה, רן ליאון, הגיש את הדו"ח השבוע לידיו של ראש העיר, רונן פלוט וציין כי הביקורת בעירייה בוצעה בהתאם לתוכנית עבודה וכי חלק מן הליקויים תוקנו כבר במהלך עבודת הביקורת. "כולי תקווה כי הביקורת תסייע לעירייה בניהול מיטבי של משאביה לשיפור וייעול השירות לרווחת תושבי העיר", אמר המבקר ליאון.

ראש העיר, רונן פלוט, אמר כי הביקורת הינה כלי ניהולי חשוב המסייע לכל ארגון השואף לשפר את עבודתו ולתקן את הליקויים  ומבטיח שמירה על ניהול תקין. "מי שלא עושה גם לא טועה ולא זקוק לביקורת, מי שעושה תמיד טועה והביקורת היא כלי חשוב לתיקון תוך כדי תנועה", אמר פלוט והודה למבקר העירייה ליאון על עבודתו המסורה והיסודית.