לרישום לחץ כאן

רישום לגני הילדים

להלן זכאי הרישום לגני ילדים לשנת הלימודים תשפ"ב

  • גילאי 5 -התאריכים: כ' בטבת התשע"ו -1בינואר 2016 עד יב' בטבת התשע"ז -31 בדצמבר 2016
  • גילאי 4 - התאריכים: ג' בטבת התשע"ז -1 בינואר 2017 עד יג' בטבת התשע"ח -31 בדצמבר 2017
  • גילאי 3 - התאריכים: יד' בטבת התשע"ח -1 בינואר 2018 עד כ"ג בטבת התשע"ט -31 בדצמבר 2018

קבלת קהל ברשות תתאפשר לאחר זימון תור ותיאום מראש ניתן להתקשר 04-6478934 למזכירות.

יום ראשון יח' בשבט תשפ"א 31.01.2021 וימשך עד יום שישי ל' בשבט תשפ"א 12.02.2021

בין השעות 09:00-12:00 בכל יום בבוקר ובנוסף בימי שלישי אחה"צ בין השעות 16:00-18:00

רישום באינטרנט החל מתאריך 14.01.2021 עד 31.03.2021 בכתובת www.nof-hagalil.muni.il בקישור שדף הפתיחה או בתפריט האתר תחת המילה "חינוך" יש לבחור ב"רישום לגני ילדים". 
למלא את הטופס ולשגר!

רישום לבית ספר יסודי:

הרישום לכיתה א'

  • כל ההורים שילדיהם נולדו בין התאריכים: י' בטבת תשע"ה 01.01.2015 ועד יט' בטבת תשע"ו

31.12.2015 חייבים בהתאם לחוק לימודי חובה לרשום אותם לכיתה א' בבי"ס יסודי.

    -     הרישום יערך במשרדי הרשות המקומית בהתאם לחוברת הרישום שתישלח לביתכם.

    -    הרישום יערך בין התאריכים: יום ראשון יח' בשבט תשפ"א 31.01.2021 ועד יום שישי

         ל' בשבט תשפ"א 12.02.2021.

קבלת קהל ברשות תתאפשר לאחר זימון תור ותיאום מראש ניתן להתקשר 04-6478934 למזכירות.

רישום באינטרנט החל מתאריך 14.01.2021 ועד 12.02.2021 בכתובת www.nof-hagalil.muni.il בקישור שבדף הפתיחה או בתפריט האתר תחת המילה "חינוך" יש לבחור ב"רישום לבתי ספר",              
למלא טופס ולשגר!

העברת תלמידים מגן לגן ומבית ספר לבית ספר.

במועדי הרישום הנ"ל, רשאים ההורים להגיש לרשות החינוך המקומית, בקשת העברה מבי"ס לבי"ס ומגן לגן לא יאוחר מתאריך 30.05.2021, בקשת העברה תמולא ע"י נציג רשות החינוך המקומית במשרדי אגף החינוך בעירייה, בימי קבלת קהל ובזמן הרישום. לתשומת ליבכם – על הרשויות לפעול על פי תקנות הרישום והנחיות משרד החינוך, אי לכך, על פי חוק ממלכתי {העברה}. לפי סעיף 34 לחוק חינוך ממלכתי תשי"ג 1953.

הורים גרושים / פרודים – חייבים בעת בקשת העברה באגף החינוך העירוני, להציג תעודות אפוטרופוס או אישור לבקשת העברה חתום על ידי שני ההורים