רקע:

על מנת לצמצם את התחלואה במדינת ישראל, ובפרט על מנת לשמור את מערכת החינוך פתוחה, אנו משיקים את תכנית 'מגן חינוך' שמטרתה איתור מוקדם של תחלואה במערכת החינוך על ידי ניטור קבוע של תלמידים ומורים. מטרת הפילוט הינה לבדוק את התלמידים והמורים אחת לשבוע ובכך לצמצם את ההדבקות התוך-בית ספריות  ובכך לתרום להשארת  בית הספר פתוח לאורך זמן.

שיטת הדגימה והבדיקה:

 1. הדגימה תיעשה על ידי מטושים בחלל הפה והאף.
  חשוב להדגיש! לאחרונה עדכן משרד הבריאות את ההנחיות לדיגום כך שיתחשב בנדגם ולא יגרום לכאב (בפרט בדיגום דרך חלל האף).
 2. הבדיקה תיעשה בשיטה של איגום מטושים רגיל או מהיר– בדיקה של מספר נדגמים רב במבחנה אחת, כאשר באיגום מהיר נדגמים בנוסף עם מטוש שני שמוכנס למבחנה יחידנית.
  1. כאשר תוצאת הבדיקה שלילית כל הכיתה (אותה קפסולה) מוגדרת כשלילית.
  2. כאשר תוצאת הבדיקה חיובית כל חברי הכיתה ייכנסו לבידוד (אותה הקפסולה).
   אם נעשה איגום מהיר המבחנות היחידניות תבדקנה ויאותר החיובי, ואם נעשה איגום רגיל ללא מבחנות יחידניות יחזרו לבדוק שנית את הקבוצה כדי לאתר את החיובי/ים.
  3. מורים ואנשי צוות העוברים מקבוצה לקבוצה יבדקו באיגום מהיר.  

השיטה פותחה בישראל בהובלת משהב"ט/מפא"ת, הוכחה בפיילוט נרחב ואושרה ע"י משרד הבריאות לשימוש שוטף.


הטופס לא נמצא