החל מיום שישי 13/3/20 לרשותכם מענה טלפוני אנושי "המוקד החם" שיספק לכם מידע מקצועי ואמין בתחומי טיפול שונים הנוגעים למשבר הקורונה וזאת בנוסף למוקד העירייה הרגיל 107. "הצוות החם" ( ראו טבלה מטה) הוקם למענכם ואנו סומכים עליכם שתתקשרו אל אנשיו רק במקרים בהם יש צורך אמיתי.

 מחלקה

מס' נייד למוקד

עובד רווחה

050-2298517

עובד רווחה

050-2298618

עובד רווחה

050-2298620

חינוך

050-2298738

פסיכולוג

050-2298762

פסיכולוג

050-2298754

גביה

050-2298938

הנדסה

050-2298985

שפ"ע

050-2316703

חברי מועצה - רופאים

בין השעות 21:00-18:00

050-2312921

050-2312966

חבר מועצה

050-2316676

רובע דובר ערבית

052-2371691