במסגרת מדיניות העירייה בנושא שיפור רמת השירותים הניתנת לתושב ושיפור רמת התחזוקה של המרחב הציבורי, מוגשת בזאת תכנית חלוקת העיר לתשעה אשכולות.

כל אשכול יכיל מספר רחובות ויהווה כתובת ישירה עבור תושביו לצורך טיפול מידי ויעיל בכל הנושאים הקשורים לתחזוקה השוטפת של המרחב הציבורי באשכול : 
תברואה, גינון, ניקיון, פינוי גזם וגרוטאות, פיקוח, תאורה, הדברה, פארקים לכלבים, גינות ציבוריות ועוד.

חשוב לציין ולהדגיש
חלוקה לאשכולות אינה כרוכה בגיוס עובדים חדשים אלא בניצול כוח האדם הקיים בעירייה.