קייטנות גנים

מחזור ראשון: עולם ירוק – מועד הרשמה סופי 17.6.18
בתאריכים: 1.7.18 - 19.7.18
יום קצר 7:30-13:00
יום ארוך 7:30-15:30
בגני ילדים: רימון, ברוש, ניצן, גפן, ארבל+ארז, כרמים, הדס, סביון, מורן, שקמה+אלה
עלויות:
יום קצר: 500 ₪
יום ארוך: 950 ₪

מחזור שני: קיץ עם חברים – מועד הרשמה סופי 15.7.18
בתאריכים: 23.7.18 - 10.8.18
יום קצר 7:30-13:00
יום ארוך 7:30-15:30
בגני ילדים: רימון, מורן, מרכז קהילתי ע"ש "בגנו"
עלויות:
יום קצר: 500 ₪
יום ארוך: 950 ₪