יעוד

אגף הביטחון הינו אגף ביצועי אשר פועל לקיום הסדר במרחב הציבורי במתכונת של 24/7 באופן שיגרתי.
בעזרת מחלקות הפיקוח העירוני, פיקוח החניה, השיטור העירוני, מחלקת הרובעים ומחלקת השילוט.
כמו כן האגף אחראי על הכנת הרשות לאירועי חירום ברמת הרשות וברמה הלאומית, בתאום ותכלול כל אגפי העירייה אל מול פיקוד העורף והרשות הלאומית לחירום.

 

תחומי אחריות

  • הפעלת צוותי סיור ושיטור בימות השבוע וכל שעות היממה בכל רחבי העיר
  • אכיפת חוקי העזר העירוניים, הקשורים להעמדת רכב וחנייתו בעיר, השלכת פסולת/פסולת בניין והקמת רעש.
  • אבטחת מוסדות חינוך, ציבור ואירועים.
  • הכנת מנגנוני העירייה לפעול בשעת חירום. להבטיח שירותים שיאפשרו תפקוד חברתי וכלכלי סביר של התושבים.

 

שעות קבלת קהל

ימים שעות הערות
א' אין קבלת קהל  
ב', ד', ה' 13:00-8:00  
ג' 13:00-8:00 , 18:30-16:00