שם

סיעה

אימייל

רונן פלוט

נצרת עילית החדשה

roman@nallit.org.il

עירית שחר

נצרת עילית החדשה

irits@moked007.co.il

רון ליקוורניק

נצרת עילית החדשה

ron.likvornik@gmail.com

גדלקין אלכסנדר

נצרת עילית החדשה

sasha_gadalkin@walla.co.il

סליפקו גלינה

נצרת עילית החדשה

gslipko@walla.co.il

ברוב ברכה

נצרת עילית החדשה

brachabar@gmail.com

ד"ר עואדה שוכרי

דו קיום

Doctor.shukri@gmail.com

ד"ר גטאס ראיד

דו קיום

Raed_ghattas@yahoo.com

עודה חביב

דו קיום

habibodi@012.net.il

מיטל כהן

נצרת עילית החדשה

Meital1105@gmail.com

דוד שינאן

נצרת עילית החדשה

davidshinan@gmail.com

נוריאל כהן

נצרת עילית החדשה

 

אלכס גנטמן

נצרת עילית החדשה

Sasha412@gmail.com

אלה אידוב

נצרת עילית החדשה

Yala1964@gmail.com

מנחם גנדל

הבית היהודי

Mm770g@gmail.com

גופמן אלכסנדר

נצרת עילית החדשה

פקס בבית-04-6566333

פקס-077-3088044

alexgof@nallit.org.il

ברון סמיון

נצרת עילית החדשה

פקס-04-6083493